Vad har du lärt dig av dina författare?

Förläggarnas uppgift är att hjälpa författare att bli så bra som möjligt, och att dela med sig av kunskaper om alltifrån drama­turgi till karaktärsvässning. Men vad har de själva lärt sig?

Susanna Romanus, förläggare, Romanus & Selling

– Jag har lärt mig tre konkreta saker. Hur viktigt det är att omedelbart bekräfta att författarens manus har kommit fram. Att så snabbt som möjligt återkomma med besked om när jag kommer att ha läst klart, så att de inte behöver undra över när jag ska höra av mig. Och att alltid ta mig tid att börja med det som är positivt med texten, och inte bli för effektiv och gå direkt på det som behöver jobbas vidare med.

Händer det att författaren övertygar dig att inte göra vissa ändringar i manuset?

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #4 2020 (17 augusti 2020) och är skriven av .