Charlotte Al-Khalili om regelbrott

Charlotte Al-Khalili ville skriva något nytt. Det resulterade i ­Malström, en kriminalroman med sexton olika perspektiv. Trots alla skrivråd hon bröt mot antogs manuset av Norstedts.

Hur fick du idén till Malström?

 – Jag ville skriva en realistisk och nutida historia om ett ganska vanligt brott som man läser om i tidningen, »här är en tjugotreårig kille som blivit skjuten, de har tagit en gärningsman – båda är kända av polisen«. På en nanosekund har de flesta av oss redan sorterat in det under kategorin »gängvåld«, och så bläddrar man vidare. Jag ville skriva om vad som ledde fram till en sådan händelse och vad som hände sedan. Men vem kan berätta den historien? Vem har rätt perspektiv? Själva skeendet hade jag klart för mig och sedan, på ren lust, började jag experimentera. Brott är ju som en malström, någonting sätts igång och virvlar vidare, drar människor med sig och får långgående konsekvenser.

Att bryta mot regler var alltså inte tanken från början?

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #5 2022 (10 oktober 2022) och är skriven av .