Romanhjälpen

Alla romanprojekt stöter på problem någonstans. Eller om vi ska vara ärliga: på ganska många ställen. Med Romanhjälpen vill vi därför ge dig inspiration och konkreta råd när och där du behöver det.

Klicka på den rubrik som passar dina funderingar just nu.

Välj kapitel i Romanhjälpen nedan

  • Komma igång
  • Research
  • Karaktärer
  • Stil
  • Miljöbeskrivningar
  • Avsluta boken
  • Bli utgiven

Att starta en roman: Idén, planeringen och romanens första kapitel

Alla romaner utgår från en första idé, som sedan ynglar av sig i en massa underidéer.

När du märker att det håller på att skapas en romanvärld i ditt huvud är det dags att få ner din bokidé på papper och göra en plan som avlastar hjärnan, ger ditt romanprojekt riktning och stadga – och samtidigt lämnar utrymme åt din fantasi och skaparkraft.

Läs vår guide för att komma igång här!

Skriva första kapitlet

Så gör du research för din roman

Research, att skaffa faktaunderlag för din bok, är något som främst förknippas med fackböcker och journalistik.

Men även fiktiva romaner kräver en författare med pondus, som visar att hen vet vad hen skriver om.

Läs vår guide om research här!

Skapa dina karaktärer och ge dem ett språk

Nästan alla romaner drivs framåt av sina huvudpersoner och viktigaste bikaraktärer. För att läsaren ska bli engagerad bör du veta hur karaktärerna agerar, reagerar och pratar, vad de har för bakgrund och drivkrafter, och hur deras vardagsliv ser ut.

Utmaningen: att som författare ändå förbli nyfiken på karaktärerna och låta dem ha en egen vilja.

Läs vår guide om karaktärer här!

Värna din stil och ton – men försök att utöka registret

Vi har alla en stil och ett tempo som vi landar i när vi »bara skriver«. Men din skrivna röst kan – likt en sångröst – genom träning få en säkrare ton och ett större omfång.

Läs vår guide om stil här!

Hur gör man miljöbeskrivningar och väljer romanens plats

Din bok måste utspela sig någonstans. Ditt val, och hur du sedan skildrar dina miljöer, har stor betydelse även för handlingen och karaktärerna.

Läs vår guide om miljöbeskrivningar här!

Miljöbeskrivning

Hur avslutar man en bok? De sista sidorna och slutredigeringen

En roman kan »sys ihop«, ha ett överraskande slut eller klinga ut med ett ackord som ska få läsaren att dröja kvar och fundera vidare.

Oavsett – för dig som författare återstår mycket jobb med slutredigeringen även efter att du nått fram till romanens sista punkt.

Läs vår guide om att avsluta din bok här!

Skicka manus till förlag

Är ditt manus färdigt att skickas till förlag? Se till att skicka det på rätt sätt, skriva ett intresseväckande följebrev och vända dig till rätt förlag.

Romanhjälpen har råden som ger ditt manus bästa möjliga behandling. Och vägledning när du väl blir refuserad eller antagen.

Läs vår guide om att bli utgiven här!