Foto: Who is Danny/Shutterstock

Guide till på plats-utbildningar i skrivande

Här får du en alfabetisk guide till samtliga längre på-plats-utbildningar i kreativt skrivande på folk- och yrkeshögskolor, universitet och högskolor. Alla startar höstterminen 2019.

BISKOPS ARNÖ

Författarskolan: Att skriva skönlitteratur 

Sista ansökningsdag: 3 april

Längd: 1–2 års heltidsstudier

Biskops Arnö är antagligen Sveriges mest välkända skrivar­skola och ger kurser inom två områden: att skriva lyrik och prosa samt att skriva dramatik. Här får du hjälp av verksamma författare som både är lärare och handledare. Det finns en grund­kurs och en påbyggnadskurs som är på ett år vardera. Påbyggnadskursen är för dig med ett pågående manus. Stort fokus läggs på textsamtal och kursens mål är att fördjupa ditt skrivande genom att läsa och diskutera både dina egna och andras texter.

Lästips! För många författare var det där det började på allvar. Ett helt år med bara läsande och skrivande. Vi besökte Sveriges mest prestigefyllda författarskola.

http://www.biskopsarno.se/att-skriva-skonlitteratur/

Annons

FOLKUNIVERSITETET

Skrivarakademin: Skrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 13 maj

Längd:Ett års heltidsstudier

En författarledd utbildning som vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid. Du får i en kreativ miljö öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och hitta din egen personliga stil. Under två terminer får du lära dig att behärska skrivandets hantverk inom olika områden, bland annat roman, poesi, dramatik, film och autofiktion. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera. Det finns även en ettårig projektkurs för dig som kommit en bit med eget skrivprojekt. Utbildningen har en saftig kostnad, men är CSN-berättigad.

https://www.folkuniversitetet.se/Skolor/skrivarakademin/Skrivarakademin-i-Stockholm/utbildningar/Skrivarlinjen/

GEIJERSKOLAN

Litteratur- och skrivarlinjen

Annons

Sista ansökningsdag: 15 maj

Längd: 1–2 år på halvfart

För dig som vill utveckla ditt skrivande och möta spännande författare. På skrivarkursen övas det bland annat på att skriva dikter, kortprosa, noveller, dramatik, krönikor och essäer. Du får också lära dig att skriva klassisk vers och modernistisk dikt. Genom att experimentera får du hjälp att hitta din egen grej. Du kan välja att läsa halvtid och då bara litteratur- och skrivarlinjen, eller så väljer du att läsa den på heltid tillsammans med allmän kurs där du kan läsa upp dina gymnasie­betyg.

https://geijerskolan.se/litteratur-och-skrivarlinje/

GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 30 april

Längd: Ett års heltidsstudier

En utbildning i skönlitterärt skrivande för dig som vill ta skrivandet på allvar och är beredd att ta eget ansvar. Utbildningen är uppdelad i ett antal delkurser där du får testa att skriva i olika genrer. Textproduktion och respons är den del av utbildningen som är viktigast, men även läsandet får ta stor plats. På Gotlands folkhögskola finns även Story-utbildningen, en grundläggande yrkesutbildning i kommersiellt manusförfattande på 1–2 års heltidsstudier.

http://www.gotland.fhsk.se/kurser/skrivarlinjen

GLIMÅKRA FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 18 april

Längd: Ett års hel- eller halvtidstidsstudier

För dig som vill utveckla ditt skrivande och din kreativa kraft. Genom övningar får du bredda dina färdigheter som skribent och genom dramaimprovisationer livar du upp fantasin och skapar­förmågan. Utbildningen ger dig möjlighet att iscensätta och framföra texter för publik. Skrivarlinjen går också att läsa på halvfart.

https://glimnet.se/pages/skrivarlinjen

GÖTEBORGS UNIVERSITET – HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

Skrivandet som konstnärligt verktyg

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd:En termins kvartfartsstudier

I denna kurs får du möjlighet att stärka din egen skrivförmåga och formulera dig utifrån dina egna förutsättningar. Olika övningar och exempel visar på hur skrivandet som konstnärligt redskap kan utveckla den egna praktiken och skapa en bro mellan teori och praktik. Det är essäkonsten som står i fokus med dess roll som plats för experiment och personliga utforskningar. Upplägget består av föreläsningar, läsningar av nyckeltexter, gruppdiskussioner och konkreta skrivuppgifter. Kursen avslutas med en större essäuppgift. Du söker in med arbetsprov och måste ha läst minst 60 hp inom det konstnärliga området.

https://hdk.gu.se/utbildning/fristaende-kurser/skrivandet-som-konstnarligt-verktyg-7-5-hp

GÖTEBORGS UNIVERSITET  – AKADEMIN VALAND

Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning

Konstnärligt masterprogram i ­litterär gestaltning 

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd: 3–5 års heltidsstudier

Med den grundläggande utbildningen och en fördjupande fortsättning kan du nu läsa litterär gestaltning i upp till fem år på Göteborgs Universitet. Det nystartade kandidatprogrammet på tre år är för dig som vill få en bredare syn på olika genrer och litteraturen i världen. Du får lära dig att arbeta med litteratur både praktiskt och teoretiskt. Masterprogrammet är en klassisk författarutbildning på två år och den passar dig som skriver skönlitteratur på svenska, norska eller danska. Här följer deltagarna varandras författarskap på nära håll. Det egna skönlitterära arbetet står dock alltid i centrum. Notera att masterprogrammet endast startar vartannat år, så nästa omgång blir HT20.

https://akademinvaland.gu.se/utbildning/program/k1lit

HÖGSKOLAN I DALARNA

Kandidatprogrammet – Manus, film och tv

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd: Tre års heltidsstudier

En utbildning för dig som vill utveckla dina berättelser mot film- och TV-formatet. Här tillgodogör du dig olika slags kunskaper som tillsammans bygger en utgångspunkt för att skriva intressanta och rikt fasetterade manus: dramaturgi, världsbygge, karaktärer, dialog och olika genrer.

https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/manus-for-film-och-tv-180-hogskolepoang/

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Dataspelsutveckling – game writing

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd: Tre års heltidsstudier

Här är utbildningen för dig som vill skriva för dataspel. Under första året får du en grundläggande utbildning i dramaturgi och kreativt skrivande. Under de två följande åren studerar du bland annat spelutveckling och filmhistoria. Du får djupare kunskap i interaktivt berättande, inte minst genom en kurs i experimentellt spelberättande.

https://www.his.se/Utbildning/hitta-utbildning/vara-program/Dataspelsutveckling/Dataspelsutveckling-Game-Writing/

JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA

Skriv! – poesi, prosa, dramatik

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd: Ett års heltidsstudier

Kursen ger en bred översikt i litterär gestaltning. Genom skrivövningar, uppläsningar, textsamtal och läsning av, samt diskussioner om, skönlitterära verk fördjupas deltagarnas förmåga till eget uttryck. Textsamtal i mindre grupp med en handledare är kursens nav och ges varje vecka. Lektionerna ägnas åt skrivövningar, teori och litteratur. Under vårterminen får eget skrivande mer tid. Ofta förekommer kvällsaktiviteter i form av uppläsningar, författarbesök eller teater och studiebesök i Stockholm.

https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/skriv-poesi-prosa-dramatik.aspx

KVARNBY FOLKHÖGSKOLA

Skrivarskolan

Sista ansökningsdag:Veckan innan midsommar/ej fastställt

Längd: Ett års heltidsstudier

Du får testa att skriva i olika genrer, lära dig hantverket och bli en bra läsare, såväl av andras som av dina egna texter. Du får också träna på att läsa upp dina texter på scen. Du får både arbeta med dikt, manus för film och scen och prosa. Den mest väsentliga delen av kursen är textsamtalen. Varje vecka skriver du en veckouppgift som läses av övriga deltagare i mindre grupper, och du lär dig att ge och ta konstruktiv kritik samt att bli en säkrare och bättre läsare. Det finns också möjlighet att läsa påbyggnadskurser med eget projekt.

https://www.kvarnby.fhsk.se/utbildning/skrivarskolan

LUNDS UNIVERSITET

Författarskolan

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd: Två års heltidsstudier

Målet med denna utbildning är att du ska skriva ett färdigt verk inom vilken skönlitterär genre som helst. Det egna skrivandet går som en röd tråd genom hela utbildningen, men under sista året ligger större fokus på det egna projektet. Etablerade författare anlitas som handledare och skrivandet varvas med övningar, textsamtal, workshops, författarträffar och studiebesök. Utbildningens stomme utgörs av ditt litterära projekt som du arbetar med, och diskussionerna kring detta i textsamtalsgrupper.

https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/

LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA

Författarlinjen

Författarlinjen – inriktning bilderbok

Sista ansökningsdag: Ej fastställt

Längd: Ett års heltids­studier per kurs

En kurs för dig som vill skriva en bok, men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga för att göra det. Stort fokus ligger på att forma det egna berättarspråket. Genom skrivövningar får du hjälp med att definiera vad som syns i din text och arbetar därifrån med att utveckla och förbättra ditt särskilda uttryck. Utbildningen avslutas med ett större litterärt projekt. Du kan också välja att läsa Författarlinjen med inriktning på bilderbok, en ettårig distansutbildning som syftar till att du ska hitta dina egna berättelser att producera i text och bild. Målet med kursen är en färdig bilderbok.

http://www.regionhalland.se/vara-skolor/loftadalens-folkhogskola/vara-utbildningar/forfattarlinjen1/

NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN

Text & bild 

Sista ansökningsdag: 15 maj

Längd: En termins heltidsstudier

Unikt för kursen Text & Bild är att du får utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande genom att låta text och bild få möta varandra. Kursen är en grundläggande skrivarkurs som rymmer ett brett fält inom text och bild, med betoning på det skrivna ordet; både som konstnärligt uttryck och som ett verktyg för personlig utveckling.

http://nordiska.fhsk.se/kurser/text-bild/

SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA

Manusutbildningen

Sista ansökningsdag:Ej fastställt

Längd:En termins heltidsstudier

Utbildningen vänder sig till dig som har ett stort intresse av manusarbete och berättande för film, scen och TV. Här får du möjlighet att utveckla ditt eget berättande och förfina din personliga stil. Innehållet fokuserar på skriv- och berättartekniker och lärarna är erfarna och yrkesverksamma manusförfattare inom de olika medierna. Du får lära dig mer om skrivprocessen med hjälp av skrivövningar och feedback. Texterna provas i samarbeten med Filmutbildningen och Skådespelarutbildningen på skolan.

https://sigtunafolkhogskola.se/vara-utbildningar/manusutbildningen/

SKURUPS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd: 1–2 års heltidsstudier

Genom att arbeta med textrespons, litterär gestaltning och poetik får du på den här utbildningen utveckla ditt eget – och dina kurskamraters – skrivande. Syftet är att fördjupa ditt förhållningssätt till skönlitteraturen och till det egna skrivandet. Pedagogiken är i huvudsak processbaserad, med fokus på texten, språket och skrivprocessen. Under våren färdigställer klassen en antologi med texter som skrivits under året och efter releasen medverkar författarna i uppläsningar i Malmö, Lund och Skurup.

https://www.skurupsfolkhogskola.se/Utbildningar/Skrivarlinjen

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

Filmmanus – kandidat

Dramatik/dramaturgi – kandidat

Sista ansökningsdag: OBS! 15 januari

Längd: Tre års heltidsstudier

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som filmmanus­författare och dig som vill skaffa diggrundläggande kunskaper i filmskapande med huvudfokus på manusskrivande. Du lär dig att finna en berättelse och gestalta den. Du tränar din fantasi och din förmåga att diskutera idéer. Det finns även en kandidatutbildning inom dramatik.

http://www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/filmmanus-kandidat

SUNDBYBERGS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 20 april

Längd: Ett års heltidsstudier

Skrivarlinjen är en heltidskurs där du under läsåret får möjlighet att fördjupa dig i olika skönlitterära genrer via läsning av samtida såväl som klassiska verk. Textsamtal och handledning sker kontinuerligt under hela läsåret. Höstterminen är en grundkurs där du studerar poesi, novell, dramatik och roman. Vårterminen är en fördjupning då du skriver en diktsamling, en novellsamling, en pjäs eller en roman, och kursen avslutas med ett gemensamt bokprojekt

http://sundbybergsfolkhogskola.se/vara-kurser/kulturparaplyet/skrivarlinje/

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Kreativt skrivande

Litteraturvetenskap med skapande svenska

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd: En termins heltidsstudier per kurs

Kreativt skrivande vänder sig till dig som vill utforska ditt skrivande både praktiskt och teoretiskt. Du får arbeta både med skönlitterära texter och med sakprosa. Under kursen introduceras teorier om skrivande och kreativitet. I Litteraturvetenskap med skapande svenska får du studera texter utifrån deras egenart och innehåll, i relation till den tid då de skrevs. Du får närma dig texterna utifrån perspektiv som genus, klass och etnicitet. Vid sidan av de teoretiska och historiska momenten ägnar du dig åt eget skönlitterärt skrivande i mindre skala, där uppgifterna anknyter till litteraturen. Det finns möjlighet att läsa fördjupningskurser i båda ämnena.

https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1097SV

SÖRÄNGENS FOLKHÖGSKOLA

Författarlinjen

Sista ansökningsdag: 1 maj

Längd: Ett års heltidsstudier

Författarlinjen är en bred och variationsrik grundkurs där du får möta yrkesförfattare med stor erfarenhet av sina olika uttrycksformer. Du får prova på att skriva roman, novell, deckare, kåseri, poesi, prosalyrik, barnbok, reportage samt dramatik för scen och andra medier. En väsentlig del av utbildningen består av text­samtal där dina texter diskuteras med kurskamraterna och läraren. Sörängen har även en ettårig utbildning för dig som vill skapa bilderböcker.

https://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Utbildningar/Forfattarlinjen/

UMEÅ UNIVERSITET

Programmet för litteratur­vetenskap och kreativt skrivande

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd: Tre års heltidsstudier

Programmet passar dig som är intresserad av att läsa och analysera skönlitteratur från olika tider och samtidigt utveckla ditt eget skrivande. Du får läsa litteraturvetenskap samtidigt som du får öva på ditt kreativa skrivande, men du får också kunskaper inom redaktionellt arbete, litteraturkritik och förlagskunskap. Umeå universitet har också tre kurser i skapande svenska där fokus ligger på det egna skrivandet.

https://www.umu.se/utbildning/program/programmet-for-litteraturvetenskap-och-kreativt-skrivande/

WIKS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinje

Sista ansökningsdag: 15 april

Längd: Ett års heltidsstudier

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt skönlitterära skrivande. Du kommer att få arbeta mycket med dig själv som insats och språket som verktyg. Du måste vara öppen för att samtala om ditt eget och de andra kursdeltagarnas skrivande, och tycka om att läsa. Tyngdpunkten ligger på det egna skrivandet. Deltagarna arbetar med skriv­övningar inom de tre genrerna prosa, lyrik och dramatik.

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Wiks-folkhogskola/Startsida/Estetiska-kurser/Skrivarlinje-1-ar/

 

Läs mer

Om du även är intresserad av distansutbildningar i skrivande:

Guide till distansutbildningar

Nyfiken på hur det fungerar att gå en distansutbildning i skrivande? Missa inte detta reportage:

De förverkligar drömmen på distans

Rekommenderas för dig