Foto: Who is Danny/Shutterstock

Guide till på plats-utbildningar i skrivande

Här får du en alfabetisk guide till samtliga längre på-plats-utbildningar i kreativt skrivande på folk- och yrkeshögskolor, universitet och högskolor. Alla startar höstterminen 2020.

Uppdaterad i mars 2020

BISKOPS ARNÖ

Författarskolan: Att skriva skönlitteratur 

Sista ansökningsdag: 6 april 2020

Längd: 1–2 års heltidsstudier

Biskops Arnö är antagligen Sveriges mest välkända skrivar­skola och ger kurser inom två områden: att skriva lyrik och prosa samt att skriva dramatik. Här får du hjälp av verksamma författare som både är lärare och handledare. Det finns en grund­kurs och en påbyggnadskurs som är på ett år vardera. Påbyggnadskursen är för dig med ett pågående manus. Stort fokus läggs på textsamtal och kursens mål är att fördjupa ditt skrivande genom att läsa och diskutera både dina egna och andras texter.

Annons

http://www.biskopsarno.se/att-skriva-skonlitteratur/

FOLKUNIVERSITETET

Skrivarakademin: Skrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 25 maj 2020

Längd:Ett års heltidsstudier

En författarledd utbildning som vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid. Du får i en kreativ miljö öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och hitta din egen personliga stil. Under två terminer får du lära dig att behärska skrivandets hantverk inom olika områden, bland annat roman, poesi, dramatik, film och autofiktion. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera. Det finns även en ettårig projektkurs för dig som kommit en bit med eget skrivprojekt. Utbildningen har en saftig kostnad, men är CSN-berättigad.

https://www.folkuniversitetet.se/Skolor/skrivarakademin/Skrivarakademin-i-Stockholm/utbildningar/Skrivarlinjen/

Annons

GEIJERSKOLAN

Litteratur- och skrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Längd: 1–2 år på halvfart

För dig som vill utveckla ditt skrivande och möta spännande författare. På skrivarkursen övas det bland annat på att skriva dikter, kortprosa, noveller, dramatik, krönikor och essäer. Du får också lära dig att skriva klassisk vers och modernistisk dikt. Genom att experimentera får du hjälp att hitta din egen grej. Du kan välja att läsa halvtid och då bara litteratur- och skrivarlinjen, eller så väljer du att läsa den på heltid tillsammans med allmän kurs där du kan läsa upp dina gymnasie­betyg.

https://geijerskolan.se/litteratur-och-skrivarlinje/

GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen – Utbildning i skönlitterärt skrivande

Sista ansökningsdag: 30 april 2020

Längd: 1 – 2 års heltidsstudier

En utbildning i skönlitterärt skrivande för dig som vill ta skrivandet på allvar och är beredd att ta eget ansvar. Utbildningen är uppdelad i ett antal delkurser där du får testa att skriva i olika genrer. Textproduktion och respons är den del av utbildningen som är viktigast, men även läsandet får ta stor plats. 

https://gotlandsfolkhogskola.se/kurser/skrivarlinjen2

HDK – VALAND

Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning

Konstnärligt masterprogram i ­litterär gestaltning 

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: 3–5 års heltidsstudier

Med den grundläggande utbildningen och en fördjupande fortsättning kan du nu läsa litterär gestaltning i upp till fem år på Göteborgs Universitet. Det nystartade kandidatprogrammet på tre år är för dig som vill få en bredare syn på olika genrer och litteraturen i världen. Du får lära dig att arbeta med litteratur både praktiskt och teoretiskt. Masterprogrammet är en klassisk författarutbildning på två år och den passar dig som skriver skönlitteratur på svenska, norska eller danska. Här följer deltagarna varandras författarskap på nära håll. Det egna skönlitterära arbetet står dock alltid i centrum. Notera att masterprogrammet endast startar vartannat år, så nästa omgång blir HT20.

https://hdk-valand.gu.se/utbildning/kandidatprogram/litterar-gestaltning-180hp

HOLA FOLKHÖGSKOLA

Litterärt Skrivande 

Sista ansökningsdags: 15 maj 2020

Längd: 1 års heltidsstudier

Grunderna i ett litterärt skrivande. Fokus ligger på skrivprocess, skrivandets hantverk, och den egna kreativa utvecklingen, hand i hand med den moderna litteraturen. Under kursen får deltagarna möjlighet att lära sig skrivandets grunder och utveckla sitt eget skrivande. Fokus ligger på skrivprocess, skrivandets hantverk, och den egna kreativa utvecklingen, hand i hand med litteraturen. Vi går igenom olika skrivformer: prosa, poesi, biografi, essäistik och dramatik. Stor vikt läggs på läsandets roll i skrivandet genom studier av publicerad litteratur och respons på varandras texter. Stor vikt läggs också på det individuella, att hitta det egna uttrycket. Författarbesök fördjupar och vidgar undervisningen.

www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Hola-folkhogskola/kursutbud/kurser_i_prastmon/litterart-skrivande/

HÖGSKOLAN I DALARNA

Kandidatprogrammet – Manus, film och tv

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Tre års heltidsstudier

Om du är en skrivande person och vill utveckla dina berättelser mot film- och TV-format är den treåriga Manusutbildningen på Högskolan Dalarna en unik möjlighet. Här skaffar du dig kunskaper för att skriva intressanta och mångfasetterade manus. Läs om berättelsekomponenter, genre, dramaturgi, karaktärsbygge, dialogskrivning, redaktionsarbete, världsbyggande med mera. Här får du också producera film och tv för att förstå manusets olika användningsområden och dess väg från text till filmisk gestaltning.

https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/manus-for-film-och-tv-180-hogskolepoang/

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Dataspelsutveckling – game writing

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Tre års heltidsstudier

Här är utbildningen för dig som vill skriva för dataspel. Under första året får du en grundläggande utbildning i dramaturgi och kreativt skrivande. Under de två följande åren studerar du bland annat spelutveckling och filmhistoria. Du får djupare kunskap i interaktivt berättande, inte minst genom en kurs i experimentellt spelberättande.

https://www.his.se/Utbildning/hitta-utbildning/vara-program/Dataspelsutveckling/Dataspelsutveckling-Game-Writing/

JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA

Skriv! – poesi, prosa, dramatik

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

Kursen ger en bred översikt i litterär gestaltning. Genom skrivövningar, uppläsningar, textsamtal och läsning av, samt diskussioner om, skönlitterära verk fördjupas deltagarnas förmåga till eget uttryck. Textsamtal i mindre grupp med en handledare är kursens nav och ges varje vecka. Lektionerna ägnas åt skrivövningar, teori och litteratur. Under vårterminen får eget skrivande mer tid. Ofta förekommer kvällsaktiviteter i form av uppläsningar, författarbesök eller teater och studiebesök i Stockholm.

https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/skriv-poesi-prosa-dramatik.aspx

KVARNBY FOLKHÖGSKOLA

Skrivarskolan

Sista ansökningsdag: 8 maj 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

Du får testa att skriva i olika genrer, lära dig hantverket och bli en bra läsare, såväl av andras som av dina egna texter.Du får arbeta med dikt, manus för film, manus för scen samt prosa. Du får också träna på att läsa upp dina texter på scen. Den mest väsentliga delen av kursen är textsamtalen. Varje vecka skriver du en veckouppgift som läses av övriga deltagare i mindre grupper, och du lär dig att ge och få konstruktiv kritik samtidigt som du blir en säkrare och bättre läsare.

Det finns också möjlighet att läsa påbyggnadskurser med eget projekt, både på hel- och halvfart.

www.skrivarskolan.kvarnby.se

LUNDS UNIVERSITET

Författarskolan

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Två års heltidsstudier

Målet med denna utbildning är att du ska skriva ett färdigt verk inom vilken skönlitterär genre som helst. Det egna skrivandet går som en röd tråd genom hela utbildningen, men under sista året ligger större fokus på det egna projektet. Etablerade författare anlitas som handledare och skrivandet varvas med övningar, textsamtal, workshops, författarträffar och studiebesök. Utbildningens stomme utgörs av ditt litterära projekt som du arbetar med, och diskussionerna kring detta i textsamtalsgrupper.

https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/

SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA

Manusutbildningen

Sista ansökningsdag: 1 maj 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

Utbildningen vänder sig till dig som har ett stort intresse av manusarbete och berättande för film, scen och TV. Här får du möjlighet att utveckla ditt eget berättande och förfina din personliga stil. Innehållet fokuserar på skriv- och berättartekniker och lärarna är erfarna och yrkesverksamma manusförfattare inom de olika medierna. Du får lära dig mer om skrivprocessen med hjälp av skrivövningar och feedback. Texterna provas i samarbeten med Filmutbildningen och Skådespelarutbildningen på skolan.

sigtunafolkhogskola.se/utbildningar/manusutbildningen/

SKURUPS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: 1–2 års heltidsstudier

Genom att arbeta med textrespons, litterär gestaltning och poetik får du på den här utbildningen utveckla ditt eget – och dina kurskamraters – skrivande. Syftet är att fördjupa ditt förhållningssätt till skönlitteraturen och till det egna skrivandet. Pedagogiken är i huvudsak processbaserad, med fokus på texten, språket och skrivprocessen. Under våren färdigställer klassen en antologi med texter som skrivits under året och efter releasen medverkar författarna i uppläsningar i Malmö, Lund och Skurup.

https://www.skurupsfolkhogskola.se/Utbildningar/Skrivarlinjen

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

Filmmanus – kandidat

Dramatik/dramaturgi – kandidat

Sista ansökningsdag: OBS! 15 januari 2020

Längd: Tre års heltidsstudier

Kandidatprogrammet i film och media med inriktning Idé – koncept, manus och projektledning på SKH vänder sig till dig som är intresserad av att tänka från scratch och att utveckla idéer så att de kan förverkligas. Som student på utbildningen tillägnar du dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med till exempel programutveckling för tv/radio, redaktörskap, research och manusskrivande i team (avsnittsförfattare). De två sista åren specialiserar du dig mot antingen manus, konceptutveckling eller projektledning och producentskap. På SKH finns det också en kandidatutbildning inom dramatik/dramaturgi som planeras starta hösten 2021.

http://www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/filmmanus-kandidat

SUNDBYBERGS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 20 april 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

Skrivarlinjen är en heltidskurs där du under läsåret får möjlighet att fördjupa dig i olika skönlitterära genrer via läsning av samtida såväl som klassiska verk. Textsamtal och handledning sker kontinuerligt under hela läsåret. Höstterminen är en grundkurs där du studerar poesi, novell, dramatik och roman. Vårterminen är en fördjupning då du skriver en diktsamling, en novellsamling, en pjäs eller en roman, och kursen avslutas med ett gemensamt bokprojekt

http://sundbybergsfolkhogskola.se/vara-kurser/kulturparaplyet/skrivarlinje/

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Kreativt skrivande

Litteraturvetenskap med skapande svenska

Dramatext och teater med skapande svenska

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: En termins heltidsstudier per kurs

Södertörns högskola erbjuder tre olika utbildningar som innehåller skrivande, med möjlighet till fortsatta fördjupningskurser. Kreativt skrivande vänder sig till dig som vill utforska ditt skrivande både praktiskt och teoretiskt. Du får arbeta både med skönlitterära texter och med sakprosa. Under kursen introduceras teorier om skrivande och kreativitet. Litteraturvetenskap med skapande svenska respektive Dramatext och teater med skapande svenska är kurser med fokus på analys och tolkning av äldre och nyare litterära texter. Du fördjupar din kunskap om genreutveckling och bekantar dig med kritiska perspektiv utifrån genus, klass, etnicitet mm. Vid sidan av de teoretiska och historiska momenten ägnar du dig åt eget kreativt skrivande i mindre skala, där uppgifterna inspireras av den lästa litteraturen. 

www.sh.se/program–kurser/alla-program–kurser?type=Kurs

SÖRÄNGENS FOLKHÖGSKOLA

Författarlinjen

Sista ansökningsdag: 1 maj 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

Författarlinjen ger en bred orientering i skrivande praktiker och en möjlighet att fördjupa ditt skrivande. Under höstterminen skriver du i olika genrer – prosa, poesi, dramatik.  Under en stor del av vårterminen jobbar du med ett eget projekt i valfri genre och får personlig handledning av erfarna författare. En väsentlig del av utbildningen består av text samtal där dina texter diskuteras med kurskamraterna och lärare. Sörängen har även en ettårig utbildning för dig som vill skapa bilderböcker.

https://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Utbildningar/Forfattarlinjen/

UMEÅ UNIVERSITET

Programmet för litteratur­vetenskap och kreativt skrivande

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Tre års heltidsstudier

Programmet passar dig som är intresserad av att läsa och analysera skönlitteratur från olika tider och samtidigt utveckla ditt eget skrivande. Du får läsa litteraturvetenskap samtidigt som du får öva på ditt kreativa skrivande, men du får också kunskaper inom redaktionellt arbete, litteraturkritik och förlagskunskap. Umeå universitet har också tre kurser i skapande svenska där fokus ligger på det egna skrivandet.

https://www.umu.se/utbildning/program/programmet-for-litteraturvetenskap-och-kreativt-skrivande/

WIKS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinje

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt skönlitterära skrivande. Du kommer att få arbeta mycket med dig själv som insats och språket som verktyg. Du måste vara öppen för att samtala om ditt eget och de andra kursdeltagarnas skrivande, och tycka om att läsa. Tyngdpunkten ligger på det egna skrivandet. Deltagarna arbetar med skriv­övningar inom de tre genrerna prosa, lyrik och dramatik.

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Wiks-folkhogskola/Startsida/Estetiska-kurser/Skrivarlinje-1-ar/

 

Läs mer

Om du även är intresserad av distansutbildningar i skrivande:

Guide till distansutbildningar

Nyfiken på hur det fungerar att gå en distansutbildning i skrivande? Missa inte detta reportage:

De förverkligar drömmen på distans

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #1 2019 (06 februari 2019) och är skriven av .