Mera dagböcker!

Vill du få ett eget dagboksutdrag publicerat på Tidningenskriva.se och kanske i tidningen? Mer info här.

Dessutom: i Skriva 2-2021 berättar bland andra Kjell Westö, Åsa Linderborg och Johanna Ekström om sitt dagboksskrivande. Här nedan kan du också läsa utdrag ur böckerna som vilar på deras dagboksskrivande.

Kjell Westö. Ur arbetsdagboken som publiceras som efterord till nyutgåvan av Hägring 38 (Schildts & Söderströms, 2021).

Åsa Linderborg. Ur Året med 13 månader (Polaris, 2020).

Johanna Ekström. Dagbok 1996–2002 (Albert Bonniers Förlag, 2016).

Artikeln publicerades 1 april 2021 och är skriven av .

Rekommenderas för dig