Hur mycket tjänar en författare? Del 1: Introduktion

Det har blivit allt svårare att försörja sig på att skriva böcker. Men den som är beredd att föreläsa, jaga stipendier och komplettera med andra sorters skrivande har större möjligheter. Skriva har pratat pengar och räknat procent för att svara på frågan: Hur mycket tjänar en författare?

Föreställningen om att författare är ett riktigt yrke uppstod i Sverige vid mitten på 1800-talet. Förlagsverksamheten började professionaliseras, den allmänna folkskolan breddade läskunnigheten och järnvägen underlättade bokdistributionen. Johan Svedjedal, professor i litteratursociologi, förklarar:

– Bokupplagorna växte och samtidigt växte dagspressen, vilket gjorde att författare kunde hitta flera skrivuppdrag. 

– Så har det sett ut sedan dess. De allra, allra flesta kombinerar författandet antingen med ett helt åtskilt yrke eller med ett arbete som journalist, översättare, kulturskribent, forskare eller någon annan närliggande verksamhet, fortsätter Svedjedal (själv författare till en lång rad författarbiografier och fackböcker om den svenska bokvärlden).

Artikeln publicerades i Skriva #4 2021 (23 augusti 2021) och är skriven av , .