Så skapar du serier

Från enrutingar till serieromaner – serier tar en allt större plats i Litteratursverige. Men hur gör man? Vad finns det för utbildningar? Och inte minst – hur når man ut till läsarna? Skriva ger dig en kom igång-guide för serieskapare.

Så här gör du en serie

Serieskaparnas arbetsmetoder skiljer sig åt lika mycket som romanförfattarnas. Vissa ritar på papper, andra på Ipad. Inte alla skriver manus. Somliga använder sig av seriemediet för att driva hem politiska poänger, andra skildrar förvirring och vardagliga bestyr. Men en del gemensamma grunder finns.

Förberedelser

Sofia Olsson, förläggare på Galago, säger att steg ett är att själv läsa mycket serier, med aktiva ögon. Ställ dig frågor som: Hur har man gjort här? När behövs mer text, när mer bild? Det här tycker jag om – varför?

Sättet att skapa serier beror i viss mån på vilken generation av serieskapare man tillhör – de praktiska datorprogram som vem som helst kan använda i dag har ju inte alltid funnits till hands. Iris Hautaniemi, som i mars 2023 debuterade med serieromanen Ensam ung kvinna söker, har lagt märke till att hennes äldre serieskaparkollegor gärna skriver textmanus i förväg, medan hon börjar rita direkt. Iris berättar mer om sitt serieskapande här.

Artikeln publicerades 12 oktober 2023 och är skriven av .