Hur viktigt är genrevalet?

Vilken genre din bok placeras i påverkar allt från ­redigering till marknadsföring. Förläggarna förklarar hur de vet vilken genre som är rätt för ditt manus – och vem som äger beslutet.

Lotta Aquilonius, förläggare, Albert Bonniers:

– Ibland får jag frågan »vilken genre ska jag välja?« från någon som funderar på att skriva en bok. »En deckare eller en roman?« Jag brukar fråga vad personen vill berätta, då brukar genre­valet ge sig. Även om det så klart går att börja i andra änden: att först bestämma sig för en genre och sedan vad man vill berätta. Eftersom vissa genrer är mer regelstyrda än andra kan valet påverka skrivandet. Men genrevalet har också betydelse för var och hur boken möter läsarna.

Hur ofta har författaren själv medvetet valt en genre? 

– Många som skickar in manus till oss är klart medvetna om genre. Inte minst spännings­författare är duktiga på att pitcha sina manus och nämner inte sällan förebilder för att ­ytterligare ringa in var på genrekartan de ­befinner sig.

Blir ni ibland oense med författaren om genre­valet? Till exempel: författaren tycker att hon skrivit en varm litterär roman men ni känner att det snarare är feelgood. Och – hur gör ni då?

– Om boken riskerar att trilla mellan mål­grupper kan det vara värt att tänka ett varv till. Kanske kan författaren bearbeta manuset så att hens intentioner blir tydligare? Eller gå på för­läggarens linje, vilket som nu är bäst för boken. Viktigt är att läsarna inte känner sig lurade av en missvisande genrebeteckning.

Annons

 

Kristoffer Lind, förläggare, Lind & Co:

– Oerhört viktigt, och i takt med att streamingtjänsterna vuxit har betydelsen av att välja rätt genre ökat.

Blir ni ibland oense med författaren om ­vilken genre boken ska tillhöra?

– Det är tyvärr vanligt. Ofta handlar det inte bara om skillnader i uppfattning om vad för slags genre det är utan också om att författaren inte vill att boken ska »stämplas« som feelgood eller chicklit, utan paketeras och säljas både som en välskriven roman och som en kärleks­roman för alla åldrar – vilket kan sluta i en väldigt dålig kompromiss. Det är bättre att man väljer en tydlig inriktning som kanske utesluter vissa läsare än att man hamnar mitt emellan. 

– En källa till konflikt kan också vara målgruppen, som ofta är starkt knuten till genren. En författare till en spionroman med mycket vålds- och krigsscener från kalla kriget kan tycka att förlaget ska marknadsföra och paketera boken så att även kvinnor plockar upp den (eftersom han påstår att hans fru gillar den) men där vet förlaget att 90 procent av läsarna av genren är män. Går man författaren till mötes tappar man de trogna läsarna och fångar sannolikt ändå inte upp några nya.

Så hur vet man vilken som är bästa genren för ett manus?

– Utgångspunkten måste vara att välja den genre som ligger närmast texten och inte den som säljer bäst.

Annons

 

Susanna Romanus, förläggare, Romanus & Selling:

– Genrevalet är viktigast när det gäller just det som brukar kallas genrelitteratur, det vill säga olika typer av spänning, feelgood, romance, ­fantasy och liknande. Vad gäller mer litterär utgivning är det inte lika mycket fokus på genre. 

Hur vet man vilken genre som är bäst för ett manus?

– Ibland vet man kanske inte det, det är ju inte en absolut vetenskap utan kan vara glidande. Det finns inte bättre eller sämre genrer i sig, det handlar mer om att ringa in rätt läsare, för att exempelvis göra ett omslag som speglar innehållet och når rätt läsargrupp. Därför är det viktigt att vara överens med författaren om ­genren.

– Att försöka lura läsarna genom att ­förpacka ett manus som något det inte är ska man vara försiktig med. Det finns inget att vinna på det långsiktigt, varken som förlag eller för ­författaren.

Hur påverkar valet av genre förlagsprocessen?

– Just omslaget påverkas mycket. Man har inte så många sekunder på sig att fånga läsarens uppmärksamhet, och bör vara tydlig. Det finns olika konventioner för olika genrer, signaler som ska fånga tilltänkta läsares uppmärksamhet. Också baksidestextens tilltal präglas av genren.

– Vilken genre en bok är påverkar även marknadsföringen. När man har ringat in målgruppen för en bok vill man marknadsföra den på de platser dessa läsare finns, och på det sätt som man tror bäst kommunicerar med dem.

 

Sofia Brattselius Thunfors, förläggare, Polaris:

– På ett sätt förtydligar valet av genre en bok, men ofta tycker jag också att det kan bli väl snävt. Kriminalromaner är till exempel en genre som kan rymma väldigt olika böcker, som skiljer sig åt mycket vad gäller språk, research och ­komplexitet.

Hur ofta har författaren medvetet valt en genre att skriva i?

– Det händer ganska ofta. Och visst är det bra som en fingervisning om vad det är för manus som landat hos förlaget.

Hur vet man vilken genre som kommer att vara bäst för ens manus?

– Ibland är det väldigt tydligt och självklart. Men det finns tillfällen när det ­verkligen inte är glasklart. Vid ett tillfälle vacklade både jag och författaren kring genre på en bok. Vi bestämde oss till slut för en väg, men så vann boken ett pris i en annan genre – då blev vi glada men ­ganska förvånade.

Hur påverkar genrebeslutet förlags­processen – till exempel redigering, marknads­föring och omslag?

– När det gäller redigering av ett manus är det främst berättelsen i sig som ska styra vilka beslut man fattar, oavsett vilken genre det tillhör. När det kommer till omslag finns det tydliga genremarkörer, där får man göra en avvägning mellan tydlighet och originalitet.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #2 2021 (09 april 2021) och är skriven av .