Diktens rytm

Att skriva poesi är ett hantverk som vilket annat skrivande som helst. Du kan lära dig tekniken, knepen, verktygen. Genom övning blir du bättre. I denna del av poesiskolan tar vi upp diktens rytm. Det är den som utgör diktens själ.

All poesi har en rytm. Den kan vara tydlig och starkt framträdande, eller uppbruten och oregelbunden. Men i det senare fallet kommer avbrotten inte av en slump, de är tvärtom välplanerade och infaller på ställen där de får en betydelsebärande funktion. Fri vers innebär inte att du kan strunta i rytmen.

Rytmen eller flytet är det som förför läsaren och bär hen genom dikten. Melodin laddar också dikten med stämning, ton, betydelse.

Stampa takten

Artikeln publicerades i Skriva #5 2015 (20 augusti 2015) och är skriven av .