Guide till distansutbildningar

Vill du utveckla ditt skrivande, men har inte möjlighet att säga upp jobbet och flytta? Skriva har satt samman en alfabetisk guide till längre distansutbildningar i kreativt skrivande på folk- och yrkeshögskolor, universitet och högskolor med start hösten 2020.

Uppdaterad i mars 2020

ALMA LÖV MUSEUM/ALMA LÖV EDUCATION

Alma manusutbildning

Sista ansökningsdag: 16 mars 2020

Längd: Tre terminers heltidsstudier

En vidareutbildning inom yrkeshögskolan för dig som vill arbeta professionellt som manusförfattare för film och TV – serier. Utbildningen bedrivs på distans med närträffar i Sunne, Göteborg, Köpenhamn, Malmö och Stockholm. Som studerande får du ta del av olika metoder och perspektiv, möta yrkesverksamma lärare och gästföreläsare, lära dig hantverket och utveckla din personliga röst. I utbildningen ingår tio veckors LIA (lärande i arbete), vilket ger dig en ingång till yrkeslivet. Varje år produceras även en bok av lärare och studenter.

Annons

https://www.almamanusutbildning.com

BERGSLAGENS FOLKHÖGSKOLA

Skriv ditt liv

Sista ansökningsdag: 20 juli 2020

Längd: Ett års halvfartsstudier

En kurs för dig som redan har ett påbörjat självbiografiskt manus. Ditt manus är ditt antagningsprov. Du får hjälp med att komma vidare med ditt skrivande och någon som ger respons på ditt manus. Du får också dela med dig av dina berättelser och lyssna på andras. Fyra helgträffar varje termin.

www.vasterasfolkhogskola.se/bfhsk/kurser/skriv-ditt-liv/

Annons

BISKOPS ARNÖ

Att skriva skönlitteratur – projektkurs

Sista ansökningsdag: 6 april 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

En projektkurs för dig som har ett påbörjat manus och är nära att debutera. Du måste inte ha gått folkhögskolans grundkurs, men bör ha kommit så pass långt med ditt manus att det kan färdigställas under utbildningen. Du som söker bör vara seriöst inriktad på en framtid inom det litterära fältet genom kritik-, tidskrifts- eller förlagsverksamhet och/eller som utövande författare. Du tilldelas en personlig handledare som följer manusarbetet under hela läsåret. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier kring litteratur och teori, samt fortlöpande textsamtal. Undervisning i skolan fyra dagar i månaden. Det finns även en projektkurs för dig som skriver dramatik.

biskopsarno.se/att-skriva-skonlitteratur-projektkurs/

BOLLNÄS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Pennspetsen

Sista ansökningsdag: 10 maj 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

Här kan du söka till grundkursen Skrivarlinjen – distans samt Pennspetsen – distans, som är en fördjupningskurs. Skrivarlinjen kan du söka oavsett om du har ett projekt eller vill börja skriva. Fysiska träffar varannan vecka där du ger och får textrespons. Pennspetsen kräver ett påbörjat projekt som du vill färdigställa.

regiongavleborg.se/folkhogskolor/bollnas-folkhogskola/kurser–utbildningar/Skrivarlinjen/

BONA FOLKHÖGSKOLA

Textlabbet

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Längd: 1–2 terminer heltidsstudier

Kursen är främst för dig som skriver manus till en roman, novell eller diktsamling. Här får du hjälp av lärare och respons från kurskamrater. Två obligatoriska två-dagarsträffar varje termin, resten av undervisningen sker via internet, med webbaserade föreläsningar och författarchattar.

bona.nu/kurser/textlabbet-kurs-for-dig-med-skrivarprojekt/

FOLKHÖGSKOLAN I ANGERED

Angereds författarskola

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

Kursen grundas i textsamtal där du både ger och får respons. Obligatoriska tvådagarsträffar varannan vecka, men kursen är på heltid och en stor del handlar om att skriva och läsa själv. Under kursen får du även vara med i uppläsningar, göra skrivövningar, läsa och samtala om litteratur samt gå på seminarier och workshops.

folkhogskolaniangered.se/…/angereds-författarskola-32576299

Bra att tänka på:

Besluten om att kurserna ges är i vissa fall preliminära och kan till exempel bero på hur många som anmäler sig. Av samma skäl är det klokt att dubbelkolla antagningsdatumet.

Kursbeskrivningarna baseras på utbildningarnas egen presentation – Skriva har alltså inte gjort någon egen kvalitetsbedömning. De flesta utbildningarna är kostnadsfria men kurslitteratur, resor och annat kan tillkomma.

FOLKUNIVERSITETET

Skrivarakademin: Skrivarlinjen distans

Sista ansökningsdag: 25 maj 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

I ett kreativt sammanhang får du öka din litterära medvetenhet och utveckla det egna skrivandet inom en rad olika genrer. Ett flertal yrkesverksamma författare undervisar på Skrivarlinjen. Du får göra skrivövningar, experimentera och läsa och analysera såväl dina klasskamraters texter som texter av etablerade författare. Avgiften för utbildningen ligger på 48 600 kronor, du kan söka merkostnadslån från CSN.

folkuniversitetet.se/Skolor/skrivarakademin/Skrivarakademin-i-Stockholm/utbildningar/Skrivarlinjen-distans/

FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

Berättarpionjärerna

Sista ansökningsdag: 13 december 2020

Längd: En termins heltidsstudier

En kurs för dig som vill bemästra konsten att berätta en historia. Vilket medium du vill berätta i bestämmer du själv – det kan vara bilder på Instagram, filmer på Youtube, romanform, filmmanus, spoken word eller något annat sätt. Du lär dig tekniker från olika medier och hur man kan jobba med grundläggande delar i -berättelser, såsom karaktärer, miljöer, tematik och handling. Du får en egen handledare och du behöver inte ha en helt färdig -projektidé när du söker – det finns tid att utveckla din idé under kursen. Fyra träffar i Svalöv eller i Malmö.

https://fridhemsfolkhogskola.se/vara-utbildningar/kulturkurserprofilkurser/beraettarpionjaererna

FÄRNEBO FOLKHÖGSKOLA

Romanskrivarlinjen

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Längd: Minst en termins halvfartsstudier

På denna kurs jobbar du enbart på din egen roman. I det virtuella klassrummet kan du be om hjälp när det står stilla eller när du behöver fråga om något. Var tredje vecka är det textinlämning ur det egna projektet, som enbart kommenteras av läraren. De uppgifter du får är samtliga knutna till ditt eget romanprojekt. Tre endagsträffar under terminens gång. Efter den första terminen finns möjlighet att läsa fler terminer. Kursen är författarledd.

farnebo.se/kommande-kurser/romanskrivarlinjen/

GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA

Story Academy – Masterclass Story

Sista ansökningsdag: 30 april 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

En utbildning i manus och dramaturgi för kommersiell spelfilm och dramaserier. Utbildningen erbjuder dig de verktyg som krävs för att finslipa ditt berättande och utveckla din yrkesroll som manusförfattare, samt personlig handledning av några av världens mest kända manusförfattare och dramaturger. Studierna är på engelska och sker via digitala kommunikationsplattformar. Under utbildningen utvecklar du ett långfilmsmanus och en dramaserie tillsammans med en professionell instruktör. I slutet av utbildningen får du pitcha för branschen. Utbildningen berör främst områden som konceptutveckling, berättande, manusförfattande, pitch och marknadsföring, och har tre obligatoriska sammankomster under året. Kostnad: 5 000 kronor/år.

storyutbildningen.com/storymasterclass

HOLA FOLKHÖGSKOLA

Biografiskt berättande

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020  

Längd: Ett års halvfartsstudier

Detta är en distanskurs där du arbetar med din egen eller andras livsberättelser samtidigt som du utvecklar dina egna kunskaper i skrivhantverket. En kronologisk skildring över ett liv, en litterärt gestaltad autofiktion, en dokumentär skildring av ett livsöde, essäistiskt reflekterande texter, dagboks- och blogginlägg – alla former och stilar är välkomna. Under kursen får ni möjlighet att bygga upp en skrivrutin, börja gräva i minnenas och arkivens skattkistor, samt får verktyg för att göra er text mer levande. Genom respons på varandras texter och reflektioner kring frågor som berör det biografiska berättandet ges en god början på ert biografiska skrivprojekt.

https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Hola-folkhogskola/kursutbud/distanskurser/biografiskt-berattande2/

JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA

Skriv! – Projekt: Skönlitteratur

Skriv! – Projekt: Facklitteratur

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: 1–2 terminers halvfartsstudier

Båda kurserna är för dig som har ett projekt som du vill fördjupa dig i. Du får, bland annat genom författarcoachning, hjälp med att formulera såväl mindre delmål som övergripande slutmål med kursen och ditt projekt. Din och dina kurskamraters skrivprocesser och den respons ni ger på varandras texter utgör kursens nav. Kurserna har två stycken obligatoriska närträffar, vid start och slut.

https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/skrivkurser.aspx

KALIX FOLKHÖGSKOLA

Kreativt skrivande

Sista ansökningsdag: 15 april 2020 / 15 november 2020

Längd: En termins halvfartsstudier

Du får arbeta med olika verktyg för att utveckla ditt skönlitterära skrivande. Studier av texter och utvecklande skrivövningar ger dig inspiration. Det arbetas mycket med respons och feedback, där du får lära dig att både ge och ta emot. Du får läsa inspirerande texter och träna dig i flödesskrivning, olika genrer och planering av skrivprocessen. Inga obligatoriska träffar.

kalixfolkhogskola.se

KVINNOFOLKHÖGSKOLAN

Your Silence Will Not Protect You

Your Silence Will Not Protect You – Projektåret

Sista ansökningsdag: 18 maj 2020

Längd: 1-2 års kvartsfartsstudier

Fokuserar på skönlitterärt skrivande och utgår från skrivandet som ett sätt att vara i dialog med varandra, världen och oss själva. Teori och praktik vävs samman genom skrivandet och olika övningar, textsamtal och fördjupande diskussioner utifrån olika teman. Fem helgträffar i Göteborg och där emellan läs- och skrivuppgifter utifrån varje träffs tema. Efter första året finns det möjlighet att söka kursens projektår.

kvinnofolkhogskolan.se/kurser-ansokan/feministiska-studier/your-silence-will-not-protect-you/

LINNÉUNIVERSITETET

Kreativt skrivande

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Ett års halvfartsstudier per kurs

På Linnéuniversitetet kan du läsa fem kurser i kreativt skrivande, upp till masternivå, för att utveckla dina färdigheter i flera olika genrer. Här finns också mer specialiserade kurser med inriktning barnlitteratur, dramatik, fantasy, kritik och essäistik samt filmmanus. Undervisningen sker dels i form av föreläsningar, seminarier och handledning, dels – och framför allt – i form av nätbaserade uppgifter, uppföljningar och diskussionsgrupper.

https://lnu.se/sok/?q=kreativt+skrivande+distans

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Kreativt skrivande

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: En termins heltidsstudier per kurs

Du får med hjälp av lärare, som själva är verksamma som författare eller skribenter, att utveckla dina texter och ditt skrivande. Du kan också läsa två fördjupningskurser, varav den ena fokuserar på manusutveckling och den andra på litterär gestaltning.

ltu.se/edu/course/S00/S0052S/S0052S-Kreativt-skrivande-1.69960

LÅNGHOLMENS FOLKHÖGSKOLA

Långholmens författarskola

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Längd: 12 terminers halv- eller heltidsstudier

En kurs för dig som redan har ett påbörjat skönlitterärt projekt, som vill utveckla ditt skrivande och som är intresserad av både de estetiska och politiska dimensionerna av skrivandet. Du förväntas arbeta självständigt med dina texter, men också delta aktivt i diskussioner och textsamtal samt ge konstruktiv respons på övriga deltagares texter. Kursen går även att läsa på halvfart.

www.lhmfhsk.se/kurser/forfattarskola-heltid

MALMÖ UNIVERSITET

Creative writing

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: En termins halvfartsstudier per kurs

Om du är bra på engelska passar de här kurserna dig. Det finns en grundkurs och en fortsättningskurs i kreativt skrivande, som båda hålls på engelska. Grundkursen är en introduktion till skapande skrivande där fokus ligger på det egna litterära hantverket men där du också får arbeta med bland annat litterär analys och språkkunskaper.

https://edu.mau.se/sv/course/en212a

MARIEBORGS FOLKHÖGSKOLA

Skriv din livsberättelse

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Längd: Ett års halvfartsstudier

En kurs för dig som med utgångspunkt i ditt eget liv vill utveckla ditt skrivande, möta andra som skriver och växa som kulturbärare och människa. Tonvikten ligger på prosa och lyrik. Du skriver kring teman som barndom, ungdom, vuxenliv och framtiden. Fem obligatoriska träffar. Mellan dessa skriver du utifrån de olika temana och ger och får respons på nätet.

marieborg.org/kurs3/

MITTUNIVERSITETET

Litteraturvetenskap, kreativt skrivande

Litteraturvetenskap, kreativt skrivande: barn & ungdom

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Ett års halvfartsstudier per kurs

På Mittuniversitetet kan du läsa litteraturvetenskap med fokus på kreativt skrivande. Du kan också läsa kursen med inriktning mot barn och ungdom. Båda har som mål att utveckla skrivandet och dess estetik i förhållande till litteraturhistorien. Tyngdpunkten ligger på egen textproduktion. Du kan också läsa en fortsättningskurs i kreativt skrivande.

miun.se/kreativtskrivande

miun.se/kreativtskrivande/barn&ungdom

NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN

Nordiska Skrivarskolan text & bild

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Längd: Två terminer 75%

Unikt för Nordiska Skrivarskolans Text & Bild är att du får utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande genom att låta text och bild få möta varandra. Kursen är en grundläggande skrivarkurs som rymmer ett brett fält inom text och bild, med betoning på det skrivna ordet; både som konstnärligt uttryck och som ett verktyg för personlig utveckling. Kursen innehåller 5 fysiska träffar under läsåret.

http://nordiska.fhsk.se/ordbild/kurser/text-bild-distans/ 

SKEPPSHOLMENS FOLKHÖGSKOLA

Skriv!

Skriv MER!

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Ett års kvartsfartsstudier

Kursen fokuserar på att utveckla det personliga uttrycket i skönlitterär text och har tre spår: det egna skrivprojektet, läsning av olika typer av skönlitteratur samt skrivövningar som presenteras via webben. Textsamtalen är en viktig del av kursen. Syftet är att du som redan skriver ska få arbeta med andra skrivande människor och bli mer medveten i ditt skrivande och läsande av skönlitterära texter. Närträffar sex gånger under året. Skriv mer! är fortsättningskursen som fokuserar på att slutföra ett längre projekt samt bli mer bekant med bokbranschen.

skeppsholmensfolkhogskola.se/skrivarkurs/

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Verkstad för litteratur

Kärlek, motstånd, medier

Sista ansökningsdag: 15 januari & 16 mars 2020

Längd: En halv termins halvfartsstudier

Verkstad för litteratur undersöker skrivandet och läsandet som praktiker. Tonvikten ligger på arbetsmetoder och skrivsätt – som berättarperspektiv, sonettskrivande, textcollage och liknande. Kursen Kärlek, motstånd, medier ägnas åt att studera det skönlitterära skrivandets och läsandets praktiker utifrån en uppsättning teman av historisk, teoretisk eller genremässig karaktär, till exempel kärleksmotivet i litteraturen eller boken som estetiskt undersökningsobjekt. Läsning och diskussion varvas med skrivövningar.

su.se/sok-kurser-och-program/lvgn04-1.412907

SUNDBYBERGS FOLKHÖGSKOLA

Ett skrivande rum

Sista ansökningsdag: 20 april 2020

Längd: En termins halvfartsstudier

Centralt i kursen är läsning av skönlitteratur med litteratursamtal, skrivövningar och textsamtal med respons. Syftet är att du ska få ökad tillgång till orden och utveckla ditt språk och dina teman, för att tydligare se vad du skriver och vill utveckla – kanske utmynnar det i ett tydligare skrivprojekt. Kursen har fem fysiska träffar på skolan.

sundbybergsfolkhogskola.se/vara-kurser/kulturparaplyet/ett-skrivande-rum/

SÖRÄNGENS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinje på distans

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: Ett års heltidsstudier

En heltidsutbildning i kreativt skrivande där du ägnar ett år till att skriva på ett eget projekt. Du får diskutera ditt och andras skrivande tillsammans, och ges möjlighet att utveckla ditt skrivande och stärka ditt personliga uttryck. Arbetet är nätbaserat och bygger på handledd respons i mindre grupper via en lärplattform. Handledarna på Skrivarlinjen är etablerade och verksamma författare med stor erfarenhet av handledning i kreativt skrivande.

rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Utbildningar/Skrivarlinje-pa-distans

ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarskolan på Ädelfors – Live online

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Längd: En termins halvfartsstudier

Skrivarkursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt skrivande och pröva dina författardrömmar. Du är van eller ovan, kursräv eller nybörjare. Vi arbetar utifrån gemensam omtanke om texterna, med utgångspunkt i glädjen och lusten att skapa och delar upplevelser och kunskaper med likasinnade

https://adelfors.nu/kurser/laanga-kurser/kreativt-skrivande-distanskurs/

ÖLANDS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarskolan

Sista ansökningsdag: 4 maj 2020

Längd: 1–2 års heltidsstudier

Skrivarskolan är för dig som vill använda det skrivna ordet i litterär form. Du får under kursens gång hjälp av lärarna, som alla är yrkesverksamma författare. Du arbetar självständigt med ett eget manus och deltar i ett webbaserat grupprum där du får enskild handledning via telefon med en författare vid varje textinlämning.

olandsfolkhogskola.se/kurser/profilkurser/skrivarskolan-distans

ÖSTERLENS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarkurs

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Längd: 1–3 terminers heltidsstudier

En skrivutbildning helt på distans med möjlighet till närträffar som oftast inkluderar möten med verksamma författare och andra aktörer i litteraturbranschen. Österlens folkhögskola har både en skrivarkurs på distans som sträcker sig över 1–2 terminer och en manuskurs som sträcker sig över 2 terminer. På skrivarkursen prövar vi oss fram tillsammans med olika skriv- och läsuppgifter, läser och diskuterar varandras och andras skrivande. Till manuskursen söker du dig om du redan har gått någon skrivkurs på folkhögskola eller universitet och vill tillbringa ett år med att skriva fram eller färdigställa ditt manus inför publicering. Båda kurserna använder en digital läroplattform där i stort sett all kommunikation sker i skrift.

osterlen.fhsk.se/kurser/skrivarkurs-pa-distans/

 

Läs mer

Nyfiken på hur det fungerar att gå en distansutbildning i skrivande? Missa inte detta reportage:

De förverkligar drömmen på distans

Om du även är intresserad av skrivutbildningar som sker på plats:

Guide till på plats-utbildningar i skrivande

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #1 2019 (06 februari 2019) och är skriven av .