Guide till distans-utbildningar i skrivande

Vill du utveckla ditt skrivande men saknar möjlighet att flytta? Skriva har satt samman en alfabetisk guide till längre distansutbildningar i skrivande på folk- och yrkeshögskolor, universitet och högskolor med start hösten 2023. De flesta utbildningarna har även utbildningsdagar på plats varje termin.

Alma Löv Education (fem mil från Karlstad)

Utbildning: Alma manusutbildning.
Sista ansökningsdag: 13 mars 2023.
Längd: Tre terminers heltidsstudier.

En vidareutbildning inom yrkeshögskolan för dig som vill arbeta professionellt som manusförfattare för film och TV-serier. Utbildningen bedrivs på distans med närträffar i Sunne, Göteborg, Köpenhamn, Malmö och Stockholm. Som studerande får du ta del av olika metoder och perspektiv, möta yrkesverksamma lärare och gästföreläsare, lära dig hantverket och utveckla din personliga röst. I utbildningen ingår tio veckors LIA (lärande i arbete), vilket ger dig en ingång till yrkeslivet. Varje år produceras även en bok av lärare och studenter.