Deckarskola Bild: Johanna Hedborg

Skriva deckare – stor guide

Hur fångar man läsaren och håller kvar spänningen ända till sista sidan när man ska skriva deckare? Augustprisnominerade Sören Bondeson, som coachat författare som Jens Lapidus och Åsa Larsson, visar hur man skapar en riktig bladvändare.

1. Bestäm tiden när du ska skriva deckare

I en berättelse finns alltid en tid. Författaren bestämmer under vilken tidsrymd deckaren tilldrar sig. Det kan vara ett dygn, en vecka eller femtio år. Inom begreppet textens tid ingår även möjligheter att skriva en berättelse i olika tidsplan och det skapar helt andra förutsättningar för hur intrigen kommer att se ut. Jag ska här nedan visa några exempel på olika tidsmodeller.

Kronologisk tid

Kronologisk tid för att skriva deckare

I den här modellen följer scenerna på varandra kronologiskt. Händelser följer på varandra utefter en linjär tidsaxel. Den här modellen är den vanligaste i deckare. Säkert beroende på att det är just på det sättet vi har som vana att uppleva verkligheten: Situationer åtföljs av en ny situation, en sekund följs av en ny sekund, en timme av en ny timme, en dag av en ny dag och så vidare. Naturligtvis kan författaren göra mindre tidshopp och tillbakablickar i den här tidsmodellen, men de är alltid logiska i förhållande till tidsföljden.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #5 2012 (20 juni 2012) och är skriven av .