9 sätt att inleda romanen

Det är inledningen som ska väcka läsarens intresse, skapa nyfikenhet och locka fram en lust att läsa vidare. Vi hämtar inspiration från de stora verken.

1. Inled romanen in medias res – mitt in i stor dramatik

»Pekfingret var kapat exakt mitt i andra leden.«
Jan Guillou, Vendetta

2. Inled romanen med något allmängiltigt

»På en bilskrot kan man uppleva de tiotusen tingen men det är inte säkert man drar rätt slutsatser för det.«
Stewe Claeson, De tiotusen tingen

3. Inled romanen med en personbeskrivning

»En man går på en gata i regnet. Han går ganska hastigt och har inget mål för sin vandring; händerna i fickorna och kragen på den slitna gula rocken uppslagen.«
Anna-Karin Palm, Målarens döttrar

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #2 2012 (20 december 2011) och är skriven av .

Rekommenderas för dig