Stipendier för dig som skriver

Har ditt skrivprojekt kört fast, eller vill du hitta ett sätt att finansiera ett skrivande liv? Då kan ett stipendium bli en knuff i rätt riktning.

»Det är ju så krångligt att söka, ska jag verkligen lägga tid på det?» Ja, det kan absolut vara värt besväret. Flera stipendier kan faktiskt bekosta ditt skrivande på heltid i flera månader och år. Andra ger dig ett välkommet tillskott i kassan, betalar hyran för arbetsrummet eller möjliggör några veckors skrivtid på annan plats. Vi har vaskat fram de mest relevanta stipendierna för dig som skriver – oavsett om du är skriver på fritiden, är etablerad författare, eller journalist eller akademiker som drömmer om att skriva en bok.

Läs vår matiga lista med alla stipendier du kan söka här nedan. Saknar du någonting? Hör då gärna av dig till oss på redaktion@tidningenskriva.se och berätta vad vi ytterligare bör tipsa om.

Skrivarstipendier

Arvid Lindmans 60­-årsfonds stipendier för unga skribenter
Berättigade: Unga skribenter, i synnerhet de som skriver om politisk historia och belyser Moderaternas historia.
Belopp: 15 000 kronor.
Så ansöker du: Skicka in en ansökan där du redogör för vad du vill skriva om och varför du anser att det är viktigt. Berätta också vem du är, hur din text ska användas och vad du vill använda pengarna till. Fonden förväntar sig sedan att du redovisar vad du använt ditt stipendium till. Fonden har även flera andra stipendier för skribenter. Ansökan sker löpande.
Läs mer: Arvidlindmansfond.se
Astrid och Karl Otto Zamores understödsfond
Berättigade: Äldre, behövande medlemmar i Författarförbundet. Företrädelsevis ungdomsförfattare och översättare.
Belopp: Varierar beroende på vilka ekonomiska möjligheterna fonden har att tillgå vid utdelningstillfället.
Så ansöker du: Sänd in din ansökan via brev till Författarförbundet. I brevet redogör du för varför du söker understöd samt bifogar dig senaste inkomstdeklaration samt läkarintyg i de fall sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Ansökningsdatum för 2020 är mellan 1 april och 30 april.
Läs mer: Forfattarforbundet.se

Byggnads kulturstipendium
Berättigade: Yrkesverksamma kulturarbetare med viss etablering inom sitt område. Stipendiets syfte är att hjälpa den sökande att förverkliga en idé eller ett projekt. Stipendienämnden »tar hänsyn till om det konstnärliga perspektivet är att bryta ny mark, om det finns en kombination av socialt engagemang och kulturellt uttryck och om viljan är att nå en bred publik för att sprida kunskap i en viktig fråga eller inom ett viktigt ämne«.
Belopp: 15 000 kronor.
Så ansöker du: Skicka in din ansökan via Svenska Byggnadsarbetareförbundets ansökningsverktyg. Ansökningsperioden pågår från 2 december 2019 till 2 mars 2020.
Läs mer: Byggnads.se
Dagmar och Henning Billstrands fond
Berättigade: Äldre och sjuka medlemmar i Författarförbundet.
Belopp: Varierar beroende på vilka ekonomiska möjligheter fonden har att tillgå vid utdelningstillfället.
Så ansöker du: Sänd in din ansökan via brev till Författarförbundet. I brevet redogör du för varför du söker stipendium, samt bifogar dig senaste inkomstdeklaration samt läkarintyg i de fall sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Ansökningsdatum för 2020 är mellan 1 april och 30 april.
Läs mer: Forfattarforbundet.se
Föreningen Arbetarskrivares litterära stipendium
Berättigade: Lovande skribenter som inte publicerat en egen bok. Stipendiets syfte är att inspirera till ett skrivande med utgångspunkt i arbetet ur ett underifrånperspektiv, och att utveckla den svenska arbetarlitteraturen.
Belopp: 5 000 kronor delas ut i mars månad varje år.
Så ansöker du: Via post sänder du in en text som skildrar dagens samhälle, arbetsliv och sociala sammanhang. Ditt bidrag kan bestå av noveller, dikter eller utdrag ur ett större verk som inte publicerats tidigare. Sista dag för ansökan är 15 januari 2020.
Läs mer: Arbetarskrivare.com
Författarnas kopieringsfond
Berättigade: Författare och översättare vars verk kan ha kopierats i undervisningssyfte på universitet, högskolor eller skolor i Sverige.
Belopp: Varierar beroende på vilka ekonomiska tillgångar fonden har vid utdelningstillfället.
Så ansöker du: Via en särskild blankett som skickas med post till Sveriges Författarförbund. Blanketten finner du på Forfattarforbundet.se. Ansökan sker på hösten.
Läs mer: Forfattarforbundet.se
Imber Nordin-Grips understödsfond
Berättigade: Äldre kvinnor som är medlemmar i Författarförbundet, vilka är i behov av ekonomiskt stöd till följd av sjukdom eller andra svårigheter.
Belopp: Varierar beroende på vilka ekonomiska möjligheter fonden har att tillgå vid utdelningstillfället.
Så ansöker du: Skicka in din ansökan via brev till Författarförbundet. Redogör för varför du söker understöd samt bifoga dig senaste inkomstdeklaration samt läkarintyg i de fall sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Ansökningsdatum för 2020 är mellan 1 april och 30 april.
Läs mer: Forfattarforbundet.se
Jubileumsfonden
Berättigade: Svenska författare som har ekonomiska svårigheter till följd av bristande publiceringsmöjligheter, hög ålder, sjukdom, arbetslöshet eller avtagande krafter.
Belopp: Storleken på stipendierna varierar beroende på vilka ekonomiska tillgångar fonden har vid utdelningstillfället.
Så ansöker du: Via brev till Författarförbundet, där du förklarar varför du behöver ekonomiskt stöd. Ange i brevet vilken fond/stiftelse du vänder dig till. Bifoga en kopia av din senaste slutgiltiga inkomstdeklaration samt läkarintyg i de fall sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Ansökan öppnar på våren, vanligtvis under april.
Läs mer: Författarförbundet.se/stipendier
Klas de Vylders stipendiefond för invandrarförfattare
Berättigade: Verksamma författare som invandrat till Sverige och är i behov av ekonomiskt stöd.
Belopp: 2–3 stipendier på 60 000 kronor delas ut vartannat år.
Så ansöker du: Via Författarförbundets webb. För att juryn ska kunna behandla ansökningarna krävs texter på svenska, i original eller översättning. Ansökningsperioden pågår mellan 1 februari och 29 februari 2020.
Läs mer: Forfattarforbundet.se
Lilly och Tage Fridhs stipendium för unga författare
Berättigade: Personer födda tidigast 1984 som skriver skönlitteratur eller sakprosa.
Belopp: Varierar beroende på vilka ekonomiska tillgångar fonden har vid utdelningstillfället.
Så ansöker du: Skriv en A4­sida där du berättar om dina pågående projekt och om eventuell utgivning, både digital och i pappersform. Ange din årsinkomst för föregående år. Ansökan för 2020 öppnar någon gång under sommaren 2020.
Läs mer: Forfattarforbundet.se
Läromedelsförfattarnas kopieringsstipendium
Berättigade: Alla författare av läromedel och kurslitteratur. Pengarna kommer från kopieringen som sker i skolor, universitet och högskolor.
Belopp: Varierar. Specifika regler och kriterier finns på deras webbplats.
Så ansöker du: Du ansöker digitalt via Läromedelsförfattarnas webbplats. Allt du behöver göra är att registrera dina verk.
Läs mer: https://www.laromedelsforfattarna.se/stipendium/kopieringsstipendium/

 

Annons

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier
Berättigade: Personer som behöver göra
olika typer av
inläsnings­ eller forskningsarbeten för sitt arbete med ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur.
Belopp: Tolv stipendiater får 100 000 kronor vardera.
Så ansöker du: Digitalt via Natur & Kulturs e­tjänt som finns tillgänglig på deras webb­ plats under ansökningstiden. Din ansökan ska vara kort och kärnfull, och innehålla en projektbeskrivning, en projektplan och en meritförteckning. Ansökningsperioden pågår från 1 februari till 1 maj.
Läs mer: Nok.se
Radiostipendier
Berättigade: Frilansande litterära upphovsmän såsom författare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4). Dramatiska verk omfattas inte.
Belopp: Varierande belopp delas ut från Copyswede-ersättningar om totalt 225 000 kronor.
Så ansöker du: Ansökan kan ske digitalt via en länk som återfinns på Författarförbundets webb. Ansökan kan även skrivas på Författarförbundets webb, för att sedan skickas med post till Författarförbundet.
Läs mer: Forfattarforbundet.se
Sveriges Författarfonds arbetsstipendier
Berättigade: Författare, översättare, tecknare och fotografer som är representerade i folk­ och skolbibliotek med litterära verk. De sökande ska ha givit ut verket på svenska, bo i Sverige eller ha översatt ett litterärt verk till eller från svenska. Författarfonden lägger störst vikt vid den sökandes litterära kvalitet.
Belopp: Ett stort antal stipendier av varierande storlek utdelas varje år. De ettåriga stipendierna på mellan 60 000 och 90 000 kronor är skattefria.
De tre­ och femåriga stipendierna på 140 000 respektive 150 000 per år är skattepliktiga och pensionsgrundande.
Så ansöker du: Via en e­tjänst på Författarfondens webb, Svff.se. Bifoga en förteckning över dina verk samt en beskrivning av din litterära verksamhet. Du kan ansöka två gånger om året: 1 februari–1 mars och 20 augusti–20 september.
Läs mer: Svff.se
Stiftelsen Villa Vingarna
Berättigade: Svenska författare i behov av ett arbetsrum. Du som söker ska antingen ha ett befintligt arbetsrum, eller vara beredd att hyra ett arbetsrum inom cirka tre månader efter att du tilldelats ett stipendium. Rummet får inte ligga i din egen bostad eller semesterbostad.
Belopp: Hyra för arbetsrum, max 3 000 kronor per månad i tre år.
Så ansöker du: Genom att kontakta Författarförbundet. Stipendiet utbetalas mot uppvisande av hyreskontrakt eller hyresavi. Nästa ansökningstillfälle är i juni 2020.
Läs mer: Forfattarforbundet.se

Svenska kyrkans kulturstipendier
Berättigade: Kulturutövare inom exempelvis litteratur som i sitt arbete berör livsfrågor, kristen trostolkning eller centralt religiösa motiv. Stipendium kan sökas för arbetstid, materialkostnader och liknande.
Belopp: 100 000 kronor vardera delas ut till fem stipendiater. Svenska kyrkan förbehåller sig rätten att dela upp ett stipendium på två stipendiater.
Så ansöker du: Via ansökningsformulär på Svenska Kyrkans webb. Ansökan ska innehålla projektbeskrivning, projektplan och budget. Ansökan är öppen 15 mars – 15 maj varje år.
Läs mer: Svenskakyrkan.se/kulturstipendium

FÖR JOURNALISTER
För dig som är verksam journalist finns det flera stipendier att söka. Flertalet av dem delas årligen ut av Publicistklubben. De utlyser totalt 29 stipendier, varav tre kan sökas även av personer som inte är medlemmar i publicistklubben. Dessa är: Sida-stipendiet i utvecklingsfrågor om 45 000 kronor, Gotthard Johanssons minne om 7000 kronor samt Olle Engkvist-priset från Stockholms Byggnadsförening om 400 000 kronor. Stipendierna kan du ansöka om via publicistklubbens webb. Länk till anmälan öppnar i november.Även Journalistfonden utlyser stipendier. Aktuella för i år är resestipendier till Indien och stipendier för dig som vill vidareutbilda dig på Södertörns högskola.

Västsvenska Kulturfonden

Berättigade: Personer som vill kompetensutveckla sig inom olika kulturområden, exempelvis inom skönlitteratur. Stipendiet är tänkt att stimulera västsvensk kultur.
Belopp: Stipendiernas storlek och antal beslutas av styrelsen och varierar därför.
Så ansöker du: Via ansökningsblankett som finns att tillgå på kulturfondens webb, eller genom att vända dig till kansliet på mejl eller telefon. Ansökan är öppen mellan 1 januari och 1 september varje år.
Läs mer: Kulturfonden.se

Geografiskt läge

Många kommuner utlyser varje år kulturstipendier till de som bor eller verkar i kommunen. Håll dig uppdaterad genom att besöka din kommuns webb. Ett annat tips är att rådfråga din lokala bibliotekarie om aktuella stipendier. På bibliotek finns det ibland även affischer uppsatta vilka annonserar lokala stipendium.
Stockholms stads kulturstipendium
Berättigade: Personer utbildade inom ett konstnärligt yrke, eller med dokumenterad erfarenhet. Du är antingen mantalsskriven i Stockholms kommun eller har varit verksam i Stockholm under det senaste året. Du får inte ha mottagit Stockholms kulturstipendium under de senaste tre åren.
Belopp: 40 000 kronor
Så ansöker du: Via e-tjänst på kommunens webb. Ansökan för 2020 öppnar i mitten av december 2019.
Läs mer: Stockholm/kulturstod/kulturstipendium
Stockholms stads kulturstöd för unga
Berättigade: Privatpersoner mellan 10 och 25 år bokförda i Stockholm som vill hålla i ett publikt program. Under projektet får du tillgång till en coach som kan bistå med råd och vägledning.
Belopp: 10 000 kronor
Så ansöker du: Genom att skicka ett mejl till en av 40 coacher som står listade på kommunens webb.
Läs mer: Stockholm/kulturstod/stod-for-unga
Göteborgs Kulturstipendier
Berättigade: Personer som är folkbokförda och verksamma i Göteborg. Du bör ha en konstnärlig utbildning, eller minst tre års dokumenterad professionell konstnärlig erfarenhet.
 Du som studerar eller har statlig inkomstgaranti för din konstnärliga verksamhet kan inte beviljas stipendiet. Inte heller kan du ha mottagit stipendium från Göteborgs kulturnämnd under de senaste åtta åren.
Belopp: 30 000 kronor vardera till 19 stipendiater.
Så ansöker du: Genom e-tjänst på Göteborgs stads webb. Ansökan öppnar 1 oktober 2019 och stängs 15 november 2019.
Läs mer: Goteborg.se/kulturstipendier
Sten K Johnsons stiftelse
Berättigade: Personer som bor eller är verksamma i Skåne som vill genomföra ett populärvetenskapligt projekt. 
Stipendiet kan bland annat användas för att ge ut litteratur. Texter med hög bildningsgrad med svårigheter att nå fram till publicering prioriteras.
Belopp: 15 000 – 300 000 kronor
Så ansöker du: Online via stiftelsens webb, din ansökan ska innehålla personuppgifter, projektidé och budget.
Läs mer: Stenkjohnsonsstiftelse.se
Arbetsstipendium för kulturarbetare
Berättigade: Personer som är bosatta i Uppsala kommun eller är knutna till kommunen genom sin verksamhet.
Belopp: Stipendiebeloppets storlek fastställs årligen i samband med kulturnämndens budget. År 2019 uppgår stipendiet till 100 000 kronor.
Så ansöker du: Skriv ut och fyll i ansökningsblankett från kommunens webb. Ansökan ska även innehålla personvis samt arbetsprov. Ansökan skickas sedan med post till Uppsala kulturnämnd eller lämnas in personligen i kommunens reception. Sista ansökningsdatum är 8 januari 2019.
Läs mer: Uppsala.se
Stipendium för fortbildning, material eller andra för verksamheten angelägna behov
Berättigade: Personer som är bosatta i Uppsala kommun eller är knutna till kommunen genom sin verksamhet.
Belopp: 30 000 kronor
Så ansöker du: Skriv ut och fyll i ansökningsblankett från kommunens webb. Ansökan ska även innehålla personvis samt arbetsprov. Ansökan skickas sedan med post till Uppsala kulturnämnd eller lämnas in personligen i kommunens reception. Sista ansökningsdatum är 8 januari 2019.
Läs mer: Uppsala.se
Stipendium för unga skrivare (Uppsala)
Berättigade: Personer skrivna i Uppsala kommun födda mellan åren 2001-2007.
Belopp: 20 000 kronor. Stipendiet kan komma att delas mellan två eller fler stipendiater.
Så ansöker du: Skriv ut och fyll i ansökningsblankett från kommunens webb. Ansökan ska även innehålla personvis samt arbetsprov. Arbetsprovet kan bestå av exempelvis en novell, dikter eller musiktext. Ansökan skickas sedan med post till Uppsala kulturnämnd eller lämnas in personligen i kommunens reception. Sista ansökningsdatum är 8 januari 2019.
Läs mer: Uppsala.se

BÖCKER
För dig som söker stipendier och föredrar att slå upp saker i böcker, istället för att tampas med Google, finns det flera titlar att rådfråga. Skriva rekommenderar Stora fondboken 2019. Över tusen fonder för allt mellan himmel och jord, där du finner tips på vilka fonder som utlyser stipendier som passar just dig. Om du är intresserad av att bege dig ut i världen på jakt efter inspiration rekommenderar vi Utlandsstipendier – Studier för praktik och studier utomlands.

För forskare och studenter

Många universitet kan hjälpa dig att finna stipendier för forskningsarbete, akademiska uppsatser, utlandsresor och vidareutbildning.

Annons

European Funding Guide är en internet­ tjänst där du kostnadsfritt kan söka bland svenska och utländska stipendier, bidrag och annat ekonomiskt stöd för att finansiera din utbildning på kandidat­, magister­ eller doktorandnivå.
Längmanska kulturfonden
Berättigade: Personer eller organisationer som söker stipendier för projekt inom bland annat litteratur och humaniora.
Belopp: Varierande, vanligtvis mellan 10 000 – 50 000 kronor.
Så ansöker du: Via ansökningsverktyg på kulturfondens webb. Ansökan öppnar 1 oktober och stänger den 15 januari 23:59.
Läs mer: Langmanska.se
Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier
Berättigade: Personer som vill förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning. Stipendiet kan sökas för att verkställa en bok.
Belopp: 100 000 kronor vardera till 4 stipendiater.
Så ansöker du: Via ansökningsformulär på Natur & Kulturs webb. I din ansökan beskriver du ditt projekt, bifogar projektplan, din meritförteckning samt grov tidsplan. Ansökan är öppen varje år mellan 1 februari till 1 maj.
Läs mer: Nok.se

DIGITALA RESURSER
Länsstyrelsens databas har gjort Sveriges alla stiftelser sökbara, och är ett bra hjälpmedel för dig som vill leta stipendier. Du finner databasen på Stiftelser.lansstyrelsen.se. Mot betalning kan stipendiekonsulter via Stipendier.se hjälpa dig med att hitta passande stipendium.

Artikeln publicerades 21 oktober 2019 och är skriven av .