Hur mycket tjänar en författare? Del 4: Sidoinkomster

Det har blivit allt svårare att försörja sig på att skriva böcker. Men den som är beredd att föreläsa, jaga stipendier och komplettera med andra sorters skrivande har större möjligheter. Skriva har pratat pengar och räknat procent för att ge dig en bättre förståelse för författarekonomin.

Biblioteksersättning: Pengar per utlån

En statlig ersättning för bibliotekslån utgår varje år till författare, översättare, tecknare och fotografer när någon lånar deras böcker på biblioteket. Det är statens sätt att ersätta upphovspersoner för den förlorade försäljning det innebär att deras verk lånas ut gratis på biblioteken. 

Ersättningen betalas ut av Sveriges Författarfond och är skattepliktig. Storleken beräknas genom att det totala antalet utlån multipliceras med ett grundbelopp, vilket i sin tur bestäms genom förhandlingar mellan regeringen och Sveriges Författarförbund, Svenska tecknare och Svenska fotografers förbund. De senaste förhandlingarna kom i mål i somras – grundbeloppet höjdes till 2 kronor 2022 och 2,04 kronor 2023. Pengarna betalas ut efterföljande höst och du behöver inte aktivt göra någonting för att få dem. Du som författare får dock bara biblioteksersättning om dina böcker lånas ut mer än 2 000 gånger under ett år.

Artikeln publicerades i Skriva #4 2021 (23 augusti 2021) och är skriven av , .