Hur mycket tjänar en författare? Del 4: Sidoinkomster

Biblioteksersättning: Pengar per utlån

En statlig ersättning för bibliotekslån utgår varje år till författare, översättare, tecknare och fotografer när någon lånar deras böcker på biblioteket. Det är statens sätt att ersätta upphovspersoner för den förlorade försäljning det innebär att deras verk lånas ut gratis på biblioteken. 

Ersättningen betalas ut av Sveriges Författarfond och är skattepliktig. Storleken beräknas genom att det totala antalet utlån multipliceras med ett grundbelopp, vilket i sin tur bestäms genom förhandlingar mellan regeringen och Sveriges Författarförbund, Svenska tecknare och Svenska fotografers förbund. De senaste förhandlingarna kom i mål i somras – grundbeloppet höjdes till 2 kronor 2022 och 2,04 kronor 2023. Pengarna betalas ut efterföljande höst och du behöver inte aktivt göra någonting för att få dem. Du som författare får dock bara biblioteksersättning om dina böcker lånas ut mer än 2 000 gånger under ett år.

Pengarna fördelas enligt ett utjämnande system, vilket innebär att de som har många utlån får en mindre summa per bok. Genom det här systemet blir det en del pengar över. De används i sin tur till bland annat arbetsstipendier – vilket du kan läsa mer om nedan.

82 500

Sölve Dahlgren på Boktugg har räknat ut hur många exemplar en romanförfattare måste sälja för att få in en svensk medianlön på royalties och täcka minimala kostnader för dator och annat nödvändigt. I Dahlgrens uträkning är hälften av intäkterna digitala, vilket inte är ovanligt för exempelvis feelgood och deckare: 4 643 inbundna böcker (35 kr/bok till författaren), 27 083 pocketböcker (6 kr/bok), 48 750 digitala böcker via prenumerationstjänster (6 kr/bok), 2 167 digitala böcker via download (15 kr/bok).

Stipendier: Stöd för de smala

Annons

För många författare, främst de som inte skriver genrelitteratur, är stipendier en viktig del av försörjningen. För yrkesverksamma författare är ovan nämnda arbetsstipendier från Sveriges Författarfond de som väger tyngst. Därifrån kan författare tilldelas ett-, tre och femåriga arbetsstipendier där en summa pengar (i nuläget mellan 60 000 och 160 000 kronor) betalas ut en gång per år. Störst vikt läggs vid »omfång och kvalitet i den sökandes litterära produktion«.

Utöver detta finns en rad andra stipendier att söka, allt från Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier om 100 000 kronor till kommuners och regioners kulturstipendier. Vissa av dem kan endast sökas av medlemmar i Sveriges Författarförbund, andra är fria att söka för alla. Vissa riktar sig främst till aspirerande eller nyblivna författare, andra till generellt yrkesverksamma – och flera till äldre författare i slutet av sin karriär.

Läs mer om författarstipendier här.

Ibland prioriteras författarens faktiska behov av pengar; i de fallen är tanken att stötta människor som skriver litteratur som är svår att försörja sig på. Därför är det färre kommersiellt framgångsrika författare som tilldelas stipendier, även om författarens ekonomiska förutsättningar förstås bara är en av flera parametrar.

Läs mer om vistelsestipendier här.

Föreläsningar och framträdanden: Livescenen växer

Den ideella föreningen Författarcentrum är landets ledande förmedlare av författarbesök till bibliotek och skolor. Från starten 1999 har antalet bokningar ökat varje år, till en toppnotering på nästan 3 000 bokningar 2018. 

Men pandemiåret 2020 rasade bokningarna till under 2 000 (en intäktsminskning för författarna på omkring 10 miljoner kronor). Av dessa framträdanden var hälften digitala, ett format som tidigare var obefintligt.

Annons

Kennet Klemets, författarförmedlare på Författarcentrum Väst, ser att bokningen av fysiska författarbesök ökar snabbt när pandemin nu klingar av. Samtidigt tror han att de digitala bokningarna avtar när skolor och bibliotek öppnar som vanligt:

– Digitalt kommer säkert att vara större än tidigare men den absoluta majoriteten arrangörer vill ha ett riktigt möte mellan författare och publik. Det ger också författaren större möjlighet att sälja sin bok. 

Bibliotekens efterfrågan är nästan helt inriktad på författarnas senaste bok, och boken ska vara omtalad. Enligt Klemets har biblioteken fått hårdare krav på sig att locka besökare, vilket gjort att de senaste årens ökning av bokningar främst gått till redan uppmärksammade författare. 85–90 procent av Författarcentrums medlemmar får ytterst få eller inga förfrågningar.

I skolorna är den senaste boken inte lika viktig. Där efterfrågas författare, framför allt av barn- och ungdomslitteratur, som över tid byggt upp populära författarskap och dessutom visat att de kan hantera och inspirera en skolklass.

Men den kreativa författarföreläsaren kan hitta egna möjligheter. En lokal förankring ger öppningar. Fackboksförfattare kan utifrån sitt ämne hitta andra scener än de litterära. Framträdandena på litteraturfestivaler och skrivarutbildningar har också blivit fler.

Vad gäller arvoden har såväl Författarcentrum som Författarförbundet rekommendationer som de flesta offentliga arrangörer håller sig till. Där finns också digitala riktlinjer kring bland annat visningstid och upphovsrätt.

Läs de andra delarna i vår artikelserie »Hur mycket tjänar en författare?« här.

Artikeln publicerades i Skriva #4 2021 (23 augusti 2021) och är skriven av , .