Hur skapar man trovärdiga romangestalter?

13 ingredienser för att skapa romangestalter

En fängslande huvudperson kan lyfta en hel roman. Det är romanpersonerna som är läsarens ögon och öron och vi upplever händelserna genom deras tankar och känslor. Ibland kommer vi så nära dem att de engagerar oss på djupet och blir vänner och följeslagare genom livet.

Det kallas för persongestaltning eller personporträtt, den samlade bild du ger av varje person i en berättelse. När du fyller på med beskrivningar av dina personers känslor, tankar och handlingar och lägger in scener där personerna möts, bygger läsaren efter hand upp en helhetsbild av karaktärernas personligheter. Tänk därför på att ett personporträtt inte är begränsat till ett enda avsnitt.

Romankaraktärernas personligheter ska komma till uttryck varje gång de dyker upp i berättelsen. Däremot behöver inte alla personer spela en lika framträdande roll. Du kan ägna större utrymme åt att gestalta berättelsens huvudperson och låta bipersonerna beskrivas mer kortfattat.

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #4 2012 (20 april 2012) och är skriven av .

Rekommenderas för dig