Hemligheter som skapar spänning

Låt dina karaktärer dölja saker för varandra – men inte nödvändigtvis för läsaren. På så sätt kan du skapa både karaktärsfördjupning och ett starkt läsdriv.

Hemligheter används inom alla genrer och har flera funktioner. De väcker nyfikenhet och ökar spänningen i ditt manus. Samtidigt kan de ge läsaren nya insikter om en karaktär, och ibland försona och förklara. 

Själv skriver jag i genren feelgood och där är hemligheter mer regel än undantag. Här finns familjehemligheter, kärleksdramer och karaktärer som döljer egenskaper eller sitt rätta jag för andra. 

Enligt en studie från Carnegie Mellon University bär vi alla på i snitt 13 hemligheter (något som författaren Caroline Säfstrand tar fasta på i sin nya serie, Hemligheternas ö). Studien visar också att vi förändrar vårt sätt att bete oss när vi bär på en hemlighet. I studien fick forskarna tillgång till deltagarnas mejl under ett år och de upptäckte bland annat att mejlkorrespondensen förändrades av hemligheten som hade kommit in i deltagarnas liv – mejlen blev längre och när deltagarna skrev till berörda personer blev språket mer vilseledande, och ord som »jag« och »mig« färre.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #4 2023 (17 juli 2023) och är skriven av .