Bokförlagen kritiska till egenutgivning

Svårigheter att orientera sig i utbudet och försämrad kvalitet. Det är ett par av farhågorna med det växande antalet egenutgivare på bokmarknaden. Samtidigt menar vissa att de som publicerar sina egna böcker aldrig kommer att kunna jämföras med författarna på de traditionella förlagen.

Som förläggare med lång erfarenhet från branschen har Svante Weyler många gånger fått frågan om huruvida egenutgivningen håller på att förändra bokbranschen. Han har kommit fram till följande:

– Det absolut enda nya är kostnaden. Det har blivit billigare att tillverka en bok och oändligt mycket lättare att nå en publik. Allt annat har funnits, jämt. Och ingenting av det som är svårt med att skriva böcker förändras bara för att det är lätt att skicka runt böcker och manuskript.

 

Enligt Svante Weyler kan egenutgivningen komma att påverka flödet av litteratur ute på marknaden, men det är inget som förändrar branschen på sikt.

– Läsarna kommer ganska snart att märka det som vi som sitter på våra höga hästar på de traditionella förlagen redan vet. De böcker som ges ut av egenutgivare är böcker som vi redan har sagt nej till. Vi kan ha fel, men alla förlag har inte fel samtidigt. På förlagen stoppar vi böcker och de böcker som kommer ut ägnar vi ganska stor möda. Den mödan är författarna beroende av och tacksamma för.

Enligt Svante Weyler finns det dock en aspekt av egenutgivningen som han säger gör honom lite orolig.

Annons

Svante Weyler

Grundare av Weyler förlag, tidigare förlagschef på Norstedts.

Kristina Ahlinder

VD på Svenska förläggareföreningen

Kristina Svensson

Förlagschef på hybridförlaget Lava

– Vi förläggare har lagt energi på att upparbeta en viss vördnad, en viss kvalitetsstämpel på de böcker som blivit tryckta. Denna vördnad kan hotas om alla säger att alla böcker är lika bra, menar han.

Bonnierförlagens planer på en plattform för egenutgivare ger Svante Weyler inte mycket för.

– Det där är en underbar självmotsägelse. Man kan inte säga nej till böcker och samtidigt ge ut dem. Det är att underminera sin egen auktoritet. Först säger person A på förlaget att det här duger inte, sedan säger person B att jo, det duger till att distribuera. En ny spänning monteras in i förlaget. Det är girigt och ett utslag av ren nervositet.

 

Kristina Ahlinder, vd på Svenska Förläggareföreningen, tycker att utvecklingen inom egenutgivningen är positiv men menar att det inte är något som ska blandas ihop med kvalitetslitteratur.

Annons

– Det som tidigare varit byrålådetexter kan nu spridas och det är bra. Men det handlar om amatörutgivning, och kan inte jämföras med det gedigna arbete som sker på förlagen med professionella författares texter. Jag tror inte att man från förlagshåll känner någon särskilt stor konkurrens från egenutgivarna.

Kristina Ahlinder tror å ena sidan att det blir svårare för läsarna att orientera sig i flödet av böcker när utbudet växer. Å andra sidan hjälper den moderna tekniken till även här.

– God litteratur har chans att hitta sina läsare på nätet.

 

Kristina Svensson, en av grundarna till intresseorganisationen Egenutgivarna, och numera förlagschef på Lava, tar lätt på den kritik som förekommit kring egenutgivningen hittills.

– Den lilla klick i Stockholms bokbranschvärld som tidigare såg ner på egenutgivare fortsätter att göra det. Men bland den stora läsande massan tror jag inte att det är någon som bryr sig om vem som har gett ut en bok, snarare vem som har skrivit den.

Hon tycker överhuvudtaget inte att man ska ställa egenutgivarna mot etablerade förlag.

– Egenutgivarna konkurrerar inte med de traditionella bokförlagen utan med Ikea, tv-spel och trädgårdsarbete – andra fritidsaktiviteter som tar tid från bokläsandet helt enkelt.

Enligt Kristina Svensson kommer den ökade egenutgivningen i bästa fall att leda till att fler läser böcker eftersom utbudet breddas. Hon tror också att ledtiderna i branschen blir kortare.

– Det går inte att sitta i maj och bestämma vad som ska ges ut under hösten, nästkommande år. Då hinner många böcker bli inaktuella. Författare som anlitar ett hybridförlag vet att deras böcker kommer att ges ut och då kan de jobba parallellt med sådant som omslag och baksidestext, vilket förkortar processen.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #3 2014 (20 april 2014) och är skriven av .