Diktens smärtpunkt

Att skriva poesi är ett hantverk som vilket annat skrivande som helst. Du kan lära dig tekniken, knepen, verktygen. Genom övning blir du bättre. I denna del av poesiskolan tar vi upp diktens smärtpunkt. En bra dikt måste balanseras kring den.

Med poesin kan vi förmedla insikter som inte kan översättas till sakprosa. Det finns dikter som har sin mening dold djupt i språkets klanger, dikter som bygger på ordens utseende och kontraster, dikter vars verkan ligger i det rytmiska, upprepandet, besvärjandet. Det finns dikter som bär läsaren i ett flöde, ut, bort och iväg.

Hjalmar Gullberg förtrollar både oss och språket i sin ofta citerade dikt Bara de riktiga orden, ur samlingen Ögon, läppar från 1959:

Bara de riktiga orden,

Artikeln publicerades i Skriva #1 2016 (20 december 2015) och är skriven av .