Sex steg till en fackbok

Vill du skriva fackbok? Här är sex tips på vägen.

En fackbok kan handla om nästan vad som helst, den kan vara berättande eller faktamässig, berörande eller pedagogisk. Om du driver en verksamhet kan en bok om din arbetsmodell fungera som ett stort visitkort som blir språngbrädan till nya uppdrag och om du har ett specialämne som hobby kan boken vara din inträdesbiljett till andra experter och ett spännande nätverk.

Varje ny bok ger ringar på vattnet, både för författaren och läsaren. Många författare drivs av att göra något meningsfullt för sina medmänniskor och med en fackbok kan man sätta sitt eget avtryck. Det gäller bara att komma igång. Här är några tips på vägen!

 

Steg 1. Bestäm målgrupp

Det allra viktigaste för en fackbok är att den är skriven för en bestämd målgrupp. Om du tänker dig att det du vill skriva om passar för alla är det nog tyvärr få som kommer att ta till sig budskapet. En bok med den inställningen blir gärna ytlig.

Annons

När du börjar inventera dina kunskaper kommer du nog att märka att de räcker till många böcker, för många olika målgrupper – även om första känslan är att lägga allting i en bok.

Låt oss säga att du är expert på yoga och vill skriva en bok om det. Tänk på hur boken skulle kunna få olika innehåll för till exempel tonåringar, gravida, stressade entreprenörer, kvinnor i klimakteriet eller pensionärer. Du kan säkert komma på många fler vinklingar (jag har till och med läst en yogabok för segelbåtsboende där man tar masten till hjälp!).

Sätt av några timmar för att spåna på hur du skulle kunna vinkla just ditt ämne – och skriv ner alla idéer som kommer

upp. Ett tips är att skapa en mapp (eller en bubbla i en mindmap) för varje målgrupp. En del information kommer att överlappa men det är helt ok.

När du väl bestämt dig för vilken målgrupp som du ska skriva för är det dags att spalta upp vilka problem som ska lösas och frågor som ska besvaras i boken – det kan bli en början till bokens innehållsförteckning. Om du verkligen vill sticka ut som ämnesexpert: tänk också på att förklara hur problemen har uppstått.

Frågor att besvara

 • Vilka är dina viktigaste läsare?
 • Känner du att du har ett viktigt budskap att delge läsarna?
 • Kan du testköra din bokidé på en del av målgruppen, till exempel genom en webb-enkät?

 

Steg 2.  Bestäm syfte med boken

Annons

När du väl är klar över vilken målgrupp du skriver för kommer syftet med boken att bli enklare att göra tydligt. Nu kan du försöka beskriva boken med en mening. Till exempel:

”Boken hjälper personer över 65 år som aldrig sysslat med yoga att komma igång på ett skonsamt, helande och roligt sätt.”

Sätt upp meningen på ett synligt ställe vid din skrivplats, den blir din ledfyr under arbetet. Om syftet med boken av någon anledning skulle ändras under arbetets gång – sätt upp en ny mening och gå igenom det du skrivit för att se att den nya stämmer rakt igenom.

Frågor att besvara

 • Har du bevis på att det finns ett intresse för din bok?
 • Vilka problem står dina läsare inför?
 • Vad kan du hjälpa dem med?
 • Vad vill du hjälpa dem med mest av allt?
 • Har du det som behövs för att svara upp till deras behov?
 • Om inte, vilken research behöver du göra?
 • Kan du identifiera vilka lärdomar dina läsare kommer att göra?
 • Kan du beskriva fem fördelar läsarna kommer att ha av din bok?
 • Vet du vilka avsnitt i din bok som kan skapa de största “snackisarna” hos läsaren?
 • Kan du säga vad som är det första någon borde göra efter att ha läst din bok?
 • Vet du om din målgrupp redan köper liknande böcker?

 

Steg 3. Bestäm förhållningssätt

I de tidigare stegen har du samlat massor av tankar om din bok och du sitter säkert sedan innan på en stor mängd material, kunskap och research. Men hur ska alltihop framföras till läsaren?

En av de första frågor du behöver besvara är på vilket sätt boken ska tala till läsaren. Ska du skriva ur ditt eget perspektiv eller använda källhänvisningar, intervjuer eller ett läsarperspektiv för att styrka din tes. Och, ja, vad är egentligen din tes?

Om vi går tillbaka till exempelmeningen ”Boken hjälper personer över 65 år som aldrig sysslat med yoga att komma igång på ett skonsamt, helande och roligt sätt” så skulle tesen till exempel kunna vara att ”yoga förlänger livet” eller ”det är aldrig för sent att börja med yoga”. Detta handlar alltså om vilket budskap du vill ha med boken – och med det kan berättarrösten följa. Vill du vara provocerande, stödjande, saklig eller något helt annat? Vill du tala av egen erfarenhet, med din egen röst berätta om människor som fått stöd av det du skriver om eller låta dem själva komma till tals?

Beslutet beror till stor del på vilken typ av fackbok du skriver, men ett ledord är att ju mer personlig du låter desto mer expertis behöver du själv uppvisa.

Kommer du att ha samma tonfall vid till exempel föredrag och bloggande som du har i boken. Fundera på hur du vill att din ton ska framstå och prova några olika stilar innan du bestämmer dig. Låt gärna en oberoende testläsare ge respons på stilproven.

 

Steg 4. Gör en självanalys

För att stärka ditt självförtroende som författare kan du fundera över om din bok kan uppfylla några av de kraftfulla och modiga uttalandena i rutan här intill. Om den inte uppfyller någon av uttalandena så kanske du behöver gå tillbaka några steg och justera din bokidé.

 • Min bok utlovar något som är attraktivt för läsaren
 • Min bok besvarar en av livets stora frågor
 • Min bok löser eller förklarar något som ingen annan bok har gjort
 • I min bok finns ett ställningstagande för eller emot något
 • Min bok ligger i tiden
 • Läsarna kommer att tycka att boken är unik och upplyftande
 • Jag tillhandahåller information som annars är svår att hitta
 • Boken kommer att kännas varaktig
 • Detta är den första eller bästa boken i ämnet
 • Boken innehåller många saker som läsarna kommer att vilja dela med sig av

 

Steg 5. Bygg din författarplattform

Fundera litegrann på hur du ska nå ut med boken och hur den ska leva vidare när den är publicerad. Det kan låta tidigt att börja tänka på detta nu, innan du knappt skrivit en rad, men låt det inte vänta tills boken är klar, då är det försent. Tänk åtminstone på följande redan nu:

Det här är första steget till att bygga en författarplattform – där du och ditt författarskap synliggörs för omvärlden. Ju tidigare du börjar med att till exempel blogga om ditt skrivande desto enklare kan det vara att engagera läsarna när boken väl kommer ut.

I bloggen kan du skriva om oväntade saker som du kommer fram till när du gör research för boken, berätta om dina skrivarrutiner, göra läsarundersökningar och annat som inte direkt har med själva bokinnehållet att göra.

 • Kommer du att hålla kontakt med dina läsare, till exempel via en hemsida?
 • Kommer du att ha kompletterande material till boken att visa upp på en hemsida?
 • Finns det något bra tips du vill ha med i boken som du skulle kunna ge bort i förväg för att skapa intresse?
 • Har du testläsare i målgruppen som kan göra ett utlåtande om boken?

 

Steg 6. Skapa bokskelettet

Nu kommer vi till själva skrivandet och här brukar det ofta ta stopp för nya författare. Du kan vara hur passionerat intresserad som helst av ditt ämne, pratar kanske om det på föreläsningar och delar på olika sätt med dig av din expertis till behövande – men när det kommer till skrivandet kan det kännas övermäktigt. Här har min kollega och tillika skrivardoktor i Skriva, Johanna Wistrand,  ett bra tips för att komma igång.

Sätt äggklockan på femton minuter.

Rejsa fram en innehållsförteckning, som består av minst 6 huvudrubriker (Hinner du så skriv också underrubriker).

Välj ut en rubrik om dagen efterföljande sex dagar (eller fler om du fick ihop fler rubriker) och skriv ihop text under 10 minuter till varje rubrik.

Efter detta har du lite råmaterial att börja bearbeta och vidareutveckla. Du är igång med din bok!

Genom denna metod får du snabbt ihop grunden till ett synopsis, ett utmärkt verktyg för en fackbok. Där beskriver du kortfattat vad varje kapitel ska handla om och vilket syfte de har. Skapa gärna ett kapitelinnehåll i punktform – speciellt om du inte har så mycket tid att skriva varje dag. Det hjälper dig att hålla tråden.

Om du tycker om att arbeta visuellt kan du få en bra karta över alla komponenter i boken genom att rita upp dem. Rita, eller lista,gärna också de komponenter du vill ha med i respektive kapitel.

När du har hela skelettet klart är det ”bara” att fylla ut med text.

Komponenter som kan vara återkommande

 • Citat
 • Faktarutor
 • Kontrollfrågor
 • Anektdoter
 • Illustrationer

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #2 2012 (20 december 2011) och är skriven av .