Jag sjunger i regnet

Jag sjunger i leran
Jag sjunger om natten i tältet i leran
Jag sjunger på marken
Jag sitter på marken och sjunger i leran
Tillsammans med någon som sjunger i regnet i leran
Jag sjunger i regnet
Jag sjunger i leran
Jag sjunger med någon i regnet i leran
I natten
Jag sjunger med natten i regnet i leran
Tillsammans med någon i natten i leran
Jag sjunger något i natten med leran
Tillsammans med regnet sjunger jag natten och leran