»Låtsas jag att deras arbete är mitt?«

I sin fantasyroman vill en läsare citera ­utdrag från historiska brev – utan att ha läst ­originalen. Får hon det? Och behöver hon ange källa? Jurist Maria Wande guidar.

Jag skriver en fantasyroman och har använt en del citat från olika historiska källor. Det gäller bland annat utdrag från brev av olika amiraler och kungar som jag har läst i boken Regalskeppet Kronan (1985). Jag har alltså inte läst originalen utan förlitat mig på vad som står i boken. Får jag göra det utan att källhänvisa? Eller »låtsas« jag att författarnas arbete är mitt? / Sandra

Hej! Din fråga handlar både om rätten att citera och om hur man förhåller sig till källhänvisningar. 

Om din berättelse är en rent påhittad historia som inte gör några anspråk på att vara historiskt korrekt kan det ju förefalla mindre intressant att hänvisa till källor för den information du har hittat. Om du däremot skriver en historisk roman som gör anspråk på att hålla sig nära verkligheten, är det sannolikt att dina läsare skulle vara intresserade av vilka källor du har. Skulle du skriva en faktabok i historia är det självklart att redovisa källorna korrekt – det ger din egen bok tyngd och relevans.

Frågan om hur en korrekt källhänvisning görs beror på vilket ämnesområde du skriver om, men även typen av källa. Det finns olika skolor och sedvänjor och det är klokt att ta reda på vad som gäller för det ämne du skriver om.

I upphovsrättslagens § 22  står att man får citera ur offentliggjorda verk »i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet«. Det innebär att om kriterierna för ett godkänt citat är uppfyllda, behöver man inte fråga om tillstånd för att publicera citat ur verket, även om det är skyddat enligt upphovsrättslagen.

Du vill citera ur brev skrivna av personer som levde för flera hundra år sedan, som du hittat i en bok utgiven 1985. Själva breven åtnjuter inte längre något upphovsrättsskydd. Det gör däremot boken som du hittat de aktuella breven i. Även om ett verk (i det här fallet breven) inte längre är upphovsrättsskyddat, är det viktigt att citera korrekt, i synnerhet om det är av betydelse för berättelsen. Om du inte gör några anspråk på att på något sätt skildra verkligheten spelar det kanske mindre roll, men då skulle jag inte heller påstå att en viss historisk person sagt eller gjort något.

Hoppas att du fått lite vägledning!

Så citerar du korrekt

• Det citerade stycket ska ha hämtats ur ett offentliggjort verk – till exempel en utgiven bok eller skiva. Huvudprincipen är att citat får göras ur alla slags verk – inte bara litterära verk utan även ur musikverk, filmverk och kataloger till exempel.

• Citatet får endast användas för att kritisera eller belysa ett påstående, eller understryka det egna ställningstagandet. Att till exempel citera enbart i syfte att göra det egna verket mer läsvärt anses inte i enlighet med god sed.

• Att citera i en »omfattning som motiveras av ändamålet« beror på omständigheterna och typ av verk. Huvudregeln att endast ha med så mycket som är nödvändigt för att syftet med citatet ska bli tydligt.