Bild: Kim Svensson

Talang, välsignelse eller förbannelse?

Ser du dig själv som en begåvad skribent? Eller tittar du avundsjukt på andra som du tycker har mer talang än du? Forskning visar att det finns annat som är betydligt viktigare än begåvning – och att talang till och med kan ha en hämmande effekt!

Inom alla konstnärliga områden pratas det mycket om talang, ofta med beundran, men psykologisk forskning visar att en sådan stämpel faktiskt kan göra mer skada än nytta. Carol Dweck är psykologiprofessor vid Stanforduniversitetet i USA och forskar på hur människors olika förhållningssätt till sina förmågor påverkar framgång och välbefinnande. Den bästa förutsättningen för att både nå, och må, toppen uppstår när du värderar din förmåga till ansträngning, utveckling och lärande högre än dina prestationer. Carol Dweck kallar detta att ha ett utvecklande tankesätt, i motsats till ett så kallat låst tankesätt.

 

Tina Löfström är psykologisk coach och föreläsare med just Carol Dwecks forskning som ett av sina expertområden.

– Det utvecklande tankesättet handlar om att bejaka din potential och förmåga att lära medan det låsta tankesättet fokuserar på vad du kan prestera och vad andra ska tycka om det, säger hon.

Forskningen visar tydligt att det utvecklande tankesättet är att föredra. Det ger dig en oändlig möjlighet till förbättring och utveckling eftersom det betonar sambandet mellan ansträngning och framgång. Talang ses däremot som något du antingen har eller saknar, oberoende av vad du gör, vilket är raka motsatsen till utvecklande och ett av de största problemen med det låsta tankesättet.

I själva verket är det väldigt få egenskaper som inte går att stärka med träning. Den som inte inser detta kommer inte heller att se poängen med att anstränga sig och försöka igen vid motgångar och bakslag.

Annons

Just insikten att dina resultat och prestationer beror på vad du faktiskt gör skapar ett mellanrum mellan vem du är och dina prestationer. Ett destruktivt kännetecken för det låsta tankesättet är en identifikation med prestationerna. I stället för att se dem som ett resultat av hur mycket eller lite du ansträngt dig uppfattas de som en bedömning av ditt personvärde; ”jag är bra på att skriva/dålig på att stava”. Men vem du är och vad du kan är två helt olika saker. Du blir bra på det du övar på att göra.

 

Angela Lee Duckworth vid universitetet i Pennsylvania forskar på förmågan att fortsätta trots utmaningar och motstånd. Hon ser det som den allra viktigaste faktorn för framgång och kopplar den direkt till Carol Dwecks utvecklande tankesätt.

Hon har även upptäckt att den ihärdighet som krävs för framgång är viktigare än sådant som intelligens, ekonomisk bakgrund och, just det, talang. Ofta finns till och med ett omvänt samband där talang gör människor mindre benägna att kämpa för att nå sina mål.

Det är helt logiskt med tanke på att någon som har goda förutsättningar från början förmodligen inte behöver anstränga sig lika mycket, och därmed inte utvecklar förmågan att lägga på ett extra kol när det behövs. Konsekvensen blir att de sedan står handfallna när det väl dyker upp en utmaning, vilket det naturligtvis alltid, förr eller senare, gör.

Det gör stor skillnad om du ser ansträngning och motstånd som vägen till framgång, eller som ett tecken på att det inte är någon idé. Personer med det utvecklande tankesättet är betydligt mer benägna att skriva vidare även när det tar emot. De sporras till och med av det, eftersom de vet att ju mer de anstränger sig, desto bättre kommer texten och deras förmåga att skriva bli. Resultatet är sekundärt eftersom det alltid förändras i takt med att du utvecklas. Det finns dessutom en stor tillfredsställelse i att anstränga sig för att uppnå saker som känns viktiga och meningsfulla. Att vara ”begåvad” och bara göra saker som man råkar ha fallenhet för, men aldrig blir särskilt utmanad av, kanske kan leda till viss beundran, men ett betydligt mindre tillfredsställande liv. Att stämplas som begåvad innebär också att du alltid måste leva upp till något du egentligen har väldigt lite kontroll över.

– Många med låsta tankesätt beskriver att de känner sig som en bluff eftersom de visar upp en utsida som andra förväntar sig och som de känner att de måste leva upp till, säger Tina Löfström.

 

Annons

För att slippa det och skapa ett autentiskt och utvecklande förhållningssätt till ditt skrivande, måste du släppa fixeringen vid hur resultatet blir och vad andra kommer att tycka. I stället behöver du börja se, uppskatta och värdesätta din utveckling. Du blir alltid bättre och bättre men om du är upptagen med att jämföra dig med andra eller jaga komplimanger kan du lätt missa det.

– Skriv för textens skull och för att du älskar det du skriver, inte för att någon annan ska köpa eller berömma, säger Tina Löfström. Det blir en befrielse att du inte längre är beroende av andras bekräftelse.

Men kan texten verkligen bli tillräckligt bra om du helt struntar i resultatet och vad andra ska tycka om den? Javisst, säger forskningen. Studier visar gång på gång att inre motivation och lust att skapa är en oerhört kraftfull väg till framgång. De som skapar för att få pengar, berömmelse eller bekräftelse lyckas däremot mer sällan. Det som skapats av inre lust och glädje istället för att behaga någon uppskattas ironiskt nog också mer, även av andra.

– Det låsta tankesättet är piskan, det utvecklande är moroten, säger Tina Löfström.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #5 2014 (20 augusti 2014) och är skriven av .