Illustration: Kajsa Bergström

Så får du flow

Tiden försvinner, allt känns lätt och ledigt. Orden rinner över pappret och tanken är klar som en sommarmorgon. Det handlar om flow. Tillståndet där du presterar utan att anstränga dig. Men finns det? Eller är det bara ett trendigt ord som fått spridning bland landets författare?

”En gång då jag i flera år dagligen läst Dantes Den Gudomliga Komedin och redan skrivit hälften av en bok om diktverket, skrev jag ett helt kapitel i ett tillstånd till hälften i trance. Det var som hade jag inom mig en vätska vilken mättats och nått sitt förvandlingsögonblick. Kristaller fälldes ut i enlighet med en i ämnet innesluten lag. Men sådant är sällsynt.”

Orden är Olof Lagercrantz. De kommer ur den numer klassiska boken Om konsten att läsa och skriva.

Vad är det han beskriver? Vad är det för ett tillstånd han befinner sig i när han skriver som i trance?

Många författare, konstnärer och idrottsmän vittnar om liknande upplevelser. De berättar om stunder eller perioder då allt känns enkelt och naturligt. Särskilt skönlitterära författare återkommer gång på gång till de där dagarna då skrivandet bara är en tidlös lek, perioder då texten liksom skriver sig själv.

När Olof Lagercrantz skrev sin bok om skrivandets och läsandets konst fanns inga ord eller begrepp för att nagla fast den där erfarenheten. Han beskrev den som en sorts trance, som ett förvandlingsögonblick. I dag finns det en vetenskaplig term som dyker upp i alla dessa sammanhang: flow.

 

Annons

Begreppet myntades av den ungersk-amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi i slutet av åttiotalet. Sitt genombrott i vardagsspråket fick det när han populariserade sina iakttagelser i boken Flow – den optimala upplevelsens psykologi.

Mihaly Csikszentmihalyi hade under flera decennier studerat lycka, eller snarare de där stunderna i livet när vi känner oss som mest tillfreds. Vad han upptäckte under åttiotalet var att lycka aldrig är något som bara händer. Snarare är lyckan, tillfredsställelsen, något som uppstår när vi ”helhjärtat engagerar oss”. Och han såg att den där lyckan, de där stunderna av tillfredsställelse, ofta uppstod när människor sysslade med aktiviteter som de behärskade, men som ändå var utmanande.

För Mihaly Csikszentmihalyi var flow ett tillstånd som präglades av koncentration, tidlöshet och eufori. Hans forskning visade att det fanns åtta komponenter som nästan alltid återkom när människor upplevde flow:

  • För det första uppstår upplevelsen vanligtvis när man står inför en uppgift som man har möjlighet att klara av.
  • För det andra måste man kunna koncentrera sig på vad man gör.
  • För det tredje och det fjärde är det för det mesta möjligt att koncentrera sig därför att uppgiften har klara mål och ger omedelbar feedback.
  • För det femte, handlar det om ett djupt och otvunget engagemang som befriar medvetandet från vardagens bekymmer och frustrationer.
  • För det sjätte ger njutbara upplevelser en känsla av att ha kontroll över sitt liv och sina handlingar.
  • För det sjunde försvinner självupptagenheten.
  • Och slutligen, för det åttonde, försvinner tidskänslan; flera timmar kan kännas som några minuter, och några minuter som flera timmar.

Eller som en bergsklättrare och poet uttrycker saken i Mihaly Csikszentmihalyis forskning:

”Mystiken i att klättra i berg är att klättra; man kommer upp till toppen och är glad för att det är över men önskar egentligen att det skulle hålla på för evigt. Meningen med att klättra är att klättra, på samma sätt som meningen med poesi är att skriva; man uppnår ingenting, utom saker inom en själv… Skrivandet rättfärdigar poesin. Sak samma att klättra: att känna att man är i ett flöde. Avsikten med flow är att fortsätta vara i flow, inte att hoppas på ett klimax eller en utopi, utan att stanna kvar i flow.”

 

Mihaly Csikszentmihalyi lyfter fram läsning som en aktivitet där flow ofta uppstår. Den som läser en riktigt bra bok uppslukas av upplevelsen, vill att boken ska fortsätta i all evighet och har egentligen inget annat mål än att just läsa.

För Mihaly Csikszentmihalyi och andra som studerat flow handlar det alltså inte om något gudomligt tillstånd eller något utslag av konstnärlig genialitet. Snarare om en psykologisk mekanism som kan slå till i alla situationer som kombinerar utmaning och färdighet på ett bra sätt. Flow kan uppstå när man lagar mat, snickrar, syr, målar, ja egentligen i vilken situation som helst bara den innehåller moment som gör den ”lagom svår”.

Annons

 

Den psykologiska sidan av flow är numera välutforskad. Men hur ser det ut inne i kroppen, i vår biologi? Är det bara en känsla, eller en fysiologisk realitet?

Fredrik Ullén är pianist och hjärnforskare och han arbetar just nu med att ta reda på hur flow ser ut, kroppsligt. Enligt honom är flow-upplevelsen speciell på så sätt att den kombinerar såväl vila som koncentration.

– Under flow är musklerna avslappnade, vi har lätt för att le, andningen är behaglig och hjärtrytmen normal. Det är en sorts aktiv vila. Det är därför det är så behagligt.

Han berättar att forskarna i dag har börjat byta ut flow mot begreppet ”effortless attention”, koncentration utan mental ansträngning. 

Precis som Mihaly Csikszentmihalyi understryker Fredrik Ullén att flow uppstår när vi utmanar oss själva på ett område där vi känner oss säkra. Därmed präglas flow lika mycket av lust, lek och frihet som av flit, disciplin och noggrannhet.

 

När Olof Lagercrantz skriver som i trance är det efter år av läsning. Eller som han själv uttrycker det i Om konsten att läsa och skriva:

”Jag insåg tidigt att det fanns ett samband mellan min förmåga att skriva och min kunskap om det behandlade ämnet. Ju mer kunskap desto bättre språk.”

Men allt är inte kunskap och flit. Fredrik Ullén konstaterar att forskarna har sett ett samband mellan hur belöningssystemen i hjärnan är uppbyggda och hur mycket flow olika personer upplever. Och, säger han, det finns klara kopplingar mellan flow och kreativitet.

– Det verkar som om kreativa personer är mer flow-benägna. Fast det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Det handlar om två tillstånd som förstärker varandra.

 

Det blir lätt lite hallelujastämning när flow diskuteras. Men Mihaly Csikszentmihalyi är den förste att påpeka att flow inte är något gott i sig. Han exemplifierar med Robert Oppenheimer, atombombens fader, som ofta beskrev sitt arbete som ”ljuvligt”, och han berättar om kirurger som beskriver sitt jobb som vanebildande, som att ”gå på heroin”.

Få saker kan vara så frustrerande som att en gång ha haft tillgång till flow för att sedan förlora det. Det är något som Stig Larsson, den svenska litteraturens bad boy, intygar i sin färska självbiografi När det känns att det håller på ta slut:

”Om jag gör en gissning varför jag mår så pass dåligt som jag gör, hamnar vi ofelbart i tidens gång. Jag kan inte längre ens få de tjejer jag vill ha, jag kan inte längre skriva med det flow som jag en gång var förunnad.”

 

Så gör du

Forskarna är överens. Flyt och inspiration kommer inte av sig själv. De bygger på arbete och fasta ramar. Därför kan du sätta dig själv i flow. Här är några knep som forskarna brukar lyfta fram.

1. Sätt upp tydliga mål och ramar. All forskning om flow pekar på att flow enklast uppstår när det finns tydliga mål och ramar för det du gör. Många författare jobbar till exempel med mycket strikta regler för hur länge och hur långt de ska skriva.

2. Hitta balansen mellan färdighet och utmaning. För att flow ska uppstå måste det du gör vara utmanande. Men inte för utmanande. Fundera över dina färdigheter och begränsningar. Kom ihåg att det måste vara lustfyllt.

3. Ta bort allt som stör. Flow handlar om koncentration. Om att fokusera helt och hållet på en uppgift. Därför gäller det att göra sig av med all distraktion. Stäng av Facebook och Twitter. Tänk inte att du ska göra något annat än att skriva.

4. Förbered dig noga. Kunskap och färdighet är a och o för att nå flow. Behärskar du inte det du tar dig för får du inget flyt.

5. Upprepa dig. Återvänd till de situationer som känns bra. Har du upplevt flyt när du satt i soffan och skrev med en kopp kaffe – återvänd till den situationen.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #1 2013 (20 december 2012) och är skriven av .