Nya skrivardoktorer: Susanna Alakoski & Mats Söderlund

Mats Söderlund

Vad hoppas du främst kunna hjälpa till med som skrivardoktor?

– Att ingjuta mod och hopp. Det tar lång tid och kräver mycket jobb att skriva, vare sig det är poesi eller prosa. Men man ska inte ge upp. Det tar lång tid för alla. Jag hoppas kunna visa skrivarna hur de ska komma vidare med sina utmaningar.

Ni håller ju också i skrivkurser tillsammans. Vilken är din främsta ingång och kompetens i rollen som skrivpedagog?

– Våra kurser är intensiva, vi kompletterar varandra och hjälps åt att föra deltagarna framåt i deras litterära gestaltning. Vad vill hen med den här texten? Med sitt skrivande? Men framför allt brukar jag kunna hitta in i människors poesi, även om de skriver prosa. Det finns alltid en rytm, en ton, en smak eller något annat som kan förstärkas för att lyfta fram textens kärna. Vad är det som sjunger i den här texten?

Är det något område där du kan se att särskilt många har problem när det gäller skrivandet?

Annons

– Man väljer genvägar i språket och berättandet. Hjärta smärta. Det funkar inte. Man måste orka gå den svåra och långa och mödosamma vägen till det litterära gestaltandet. Ofta är man kvar i sitt eget huvud, tror att läsaren förstår vad man menar. Läsare förstår inte. Man måste gestalta.

Om du bara får ge ett enda råd till personer som skriver, vilket skulle det då vara?

– Ge inte upp.

Har du några andra universalråd som du brukar ordinera till folk som kört fast?

– När du gett upp, börja om. Sätt upp hinder för dig själv. Om du ska skriva om älgar, förbjud dig själv att använda orden älg, horn, päls, klövar, hjortdjur, klövdjur, brun, stor, konung och så vidare. Varje mening i ditt första utkast kan bli ett stycke, varje stycke ett kapitel. En roman rymmer väldigt lite.

Om du själv skulle få ställa en fråga till en skrivardoktor, vad skulle det vara?

– Jag skulle gärna vilja lära mig att skriva roligare…

Mats Söderlund föddes 1965 i Sundsvall. Han debuterade med diktsamlingen Det står en pöbel på min trappa 1993 för vilken han tilldelades Katapultpriset. I hans utgivning finns ytterligare sju diktsamlingar och en essäbok. I maj 2013 romandebuterade han med Observatoriet på Albert Bonniers förlag. Han var ordförande i Sveriges författarförbund mellan 2005 och 2012 och är idag ordförande i Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Mats Söderlund leder även skrivarkurser.

Annons

 

Susanna Alakoski

Vad hoppas du främst kunna hjälpa till med som skrivardoktor?

– Ge tankar om skrivandet. Hur får man texten att rocka, eller sjunga i dur eller moll? Hur du praktiskt går tillväga när det känns svårt. När du kört fast. Finns det knep, finns det tekniker?

Vilken är din främsta ingång och kompetens i rollen som skrivpedagog?

– Vi kallar oss inte för skrivpedagoger utan kursledare. Vi ser undervisningssituationen som en process. Deltagarna visar en text för oss, vi undersöker den tillsammans. Vilka styrkor finns, vilka svagheter, så jobbar vi framåt från det. Med målet att varje deltagare ska hitta sin egen ton och berättarröst.

Är det något område där du kan se att särskilt många har problem när det gäller skrivandet?

– Det vanligaste bekymret är vaga ord som nog, snart, kanske, och fraser som ”plötsligt en dag”. Ett annat bekymmer är att man gärna talar om istället för att visa. Klassiskt. Att visa istället för att berätta tar tid.

Om du bara får ge ett enda råd till personer som skriver, vilket skulle det då vara?

– Du måste ha envishet och disciplin.

Har du några andra universalråd som du brukar ordinera till folk som av en eller annan anledning kört fast i sitt skrivande?

– Släng in en röd bil i texten, eller en jobbig person.

Om du själv skulle få ställa en fråga till en skrivardoktor, vad skulle det vara?

– Hur lägger jag ett snyggt lapptäcke med texten?

Susanna Alakoski föddes 1962 i Vasa i Finland. 2006 debuterade hon med Svinalängorna. Sedan dess har hon utkommit med bland annat Håpas du trifs bra i fengelset (2010), Oktober i Fattigsverige (2013) samt barnböckerna Dagens Harri (2012) och Dagens skräckis (2013). Hon har också varit redaktör för, och medverkat i, en rad antologier. Vid sidan av sitt författarskap leder Susanna Alakoski skrivarkurser och hon är känd för sitt engagemang i sociala frågor. Hon är flerfaldigt prisbelönad och har tilldelats bland annat Augustpriset, ABF:s litteraturpris och Tidningens Vi:s litteraturpris.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #1 2014 (20 december 2013) och är skriven av .