Martin Nilsson: »Vi minns alltid en bra berättelse«

Du har slagit världsrekord i Pi matrix, den så kallade Everest-utmaningen i minne, med hjälp av ett »minnespalats«. Hur hjälper ett sådant dig att hålla koll på 10 000 decimaler i slumpmässig följd?

– Jag tar hjälp av det som i minneskretsar kallas PAO, Person-Action-Object. Det kan till exempel vara personen Skalman som somnar eftersom objektet mat- och sovklockan har ringt. Jag har skapat en mängd sådana kombinationer, som kan interagera och bytas med varandra i minnespalats. Minnespalatsen är ett antal för mig välkända platser som i sin tur rymmer hundra platser vardera. 

– Utifrån den strukturen kan jag skapa olika berättelser, som i sin tur representerar sifferföljder – eller något annat som jag vill komma ihåg. Att bara komma ihåg siffrorna skulle vara omöjligt, de är så abstrakta. Men om man skapar en berättelse av dem går det lättare. Den tekniken arbetade man med redan under antiken.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #2 2022 (11 april 2022) och är skriven av .