Aase Berg: Litterär tusenkonstnär som lärt sig att ta betalt

»Försörjningsmässigt står jag på en massa ben i mitt författarskap. Förskott och royalties på mina böcker är ett av dem. Sedan har jag så kallad särskild biblioteksersättning från Sveriges Författarfond, det är nästan en halvtidslön som kommer att betalas ut tills jag fyller 70 år. Ett väldigt starkt och pålitligt ben! Jag har också en halvtidstjänst på Högskolan i Gävle som skrivlärare, gör juryarbete, skriver kritik och essäer i tidningar, och medverkar vid seminarier och uppläsningar. 

Det kan låta splittrat men jag har lärt mig att hålla en balans. Jag har en uppstyrd kalender och ser till att arbeta med en sak i taget, och inte allt samtidigt. Dessutom ser jag till att ha fredade perioder då jag kan ägna mig helt åt mitt eget skapande. 

Det har inneburit mycket jobb, inte minst när mina barn var små och jag delvis ensamstående. Jag har jobbat som en gris i perioder, det är den enda anledningen till att jag fått en bra inkomst. Ja, det och att jag inte är en sån som jobbar gratis. Jag har roat mig med att chockera folk med att kräva ordentligt betalt, för det är så få som gör det. Någon gång kan jag ställa upp ideellt, men jag vill egentligen helst vara ifred och skriva, så när jag väl ska göra annat vill jag få en rimlig lön. 

Jag gillar att ha det så här av det enkla skälet att ingen äger mig. Jag skulle känna mig väldigt fångad av att varje dag gå till samma ställe där någon annan bestämde vad jag skulle göra. Vissa tror säkert att vi frilansare är lusfattiga och kämpar hårt för att få jobb, men har man hållit på så länge som jag gjort handlar det snarare om att säga nej till grejer, och om att styra sin tid. Många är väl rädda för den ekonomiska osäkerheten. Men jag tittar på deras anställningar med visst medlidande. De är ju slavar, stackarna!«

Läs de andra delarna i vår artikelserie »Hur mycket tjänar en författare?« här.

Artikeln publicerades i Skriva #4 2021 (23 augusti 2021) och är skriven av , .