»De hänvisar till force majeure«

Många författare har drabbats av inställda framträdanden och oroar sig över inkomst­bortfall och andra utlägg. Ana Rahbari ­guidar en författare som hamnat i knipa.

Jag bor i Stockholm och skulle ha gjort ett författarbesök i Malmö. Nu fick jag besked om att det är inställt. Jag har redan betalat för tåg­biljetterna (arrangören skulle i sin tur betala mig, mot uppvisat kvitto). Nu vill arrangören inte betala och hänvisar till coronaviruset och force majeure. Vad ­betyder ­egentligen det?

/Orolig författare 

Om du och arrangören har tecknat ett avtal för författarbesöket, så är avtalet utgångspunkt för vad som ska gälla. Observera att överenskommelser över mejl eller telefon också betraktas som avtal. 

Det tecknas tyvärr sällan utförliga avtal för framträdanden, vilket gör att det ofta finns en osäkerhet kring vad som gäller när författare eller arrangör ställer in. Om det ­saknas avtalade avbokningsvillkor måste författare och arrangör gemensamt komma fram till en rimlig lösning. Kan er överenskommelse ­fullgöras på annat sätt? Har arrangören möjlighet att anordna besöket digitalt?

Det finns ingen lagstiftning eller annan allmängiltig definition som anger vad som är en force majeure-omständighet. Det är därmed inte givet att en part kan bryta ett avtal och endast ange coronaviruset som grund. Och även om ­pandemier, karantäner eller liknande situationer finns nämnt som force majeure-­omständighet, måste också konkreta om­ständigheter i det enskilda ­fallet – relaterat just till coronaviruset – göra att avtalet inte kan fullgöras.

Det räcker alltså inte med att åtagandet är svårare eller dyrare att genomföra eller ­fullgöra – det handlar snarare om att framträdandet inte går att genomföra, eller inte får genomföras. Ett exempel här skulle kunna vara myndig­heternas bestämmelser kring folksamlingar. Där har under olika perioder funnits olika restriktioner och vissa ­arrangemang har varit helt nödvändiga att ställa in, medan andra ­fortfarande har gått att ­genomföra.

Om ni trots försök inte kan hitta en gemensam lösning, är det rimligt att arrangören ­kompensenerar dig för inkomstbortfall och utlägg. 

Annons

Vad är force majeure?

• Force majeure är en händelse som är oförutsedd och utanför avtalspartens kontroll. I ett sådant läge kan en avtalad prestation ställas in helt eller delvis, eller genomföras vid ett senare tillfälle. 

• Enligt en allmän rättsprincip kan allvarliga naturhändelser och myndighetsbeslut utgöra force majeure. Det som brukar listas som force majeure­-omständigheter är krig, revolution, eldsvåda, översvämningar eller andra liknande händelser. 

• Det vanligaste är dock att frågan om vad som ska anses vara force majeure är reglerad i avtal, och då kan fler situationer omfattas.

Artikeln publicerades i Skriva #3 2020 (08 juni 2020) och är skriven av .