Bild: Camilla Lindberg

Tävling: En bild – en början

Skriv inledningen till en historia med max 25 ord baserat på bilden här ovan. De fem bästa inledningarna belönas med ett exemplar av Dag Öhrlunds bok Skriv din bok och sälj den.
Skicka ditt bidrag till bilden@tidningenskriva.se.