Varför måste man dela in i genrer?

En hjälp för läsaren, ett praktiskt marknadsföringsknep eller gammalt klassiskt snobberi? Det pratas ju ofta om genre­litteratur och övrig litteratur, men varför behövs den ­indelningen egentligen? Vi frågade förläggarna.