»Den stora litteraturen handlar ofta om de svåraste, obehagligaste, äckligaste aspekterna av livet.«