»Det blir inte spännande att skriva om jag vet exakt allt. Jag måste vara nyfiken, måste undra vad som ska hända.  «