Kristina Sandberg på Skriv2017

Vad kommer du att lyfta fram i ditt tal?

– Jag vill prata om hur jag försöker hantera mitt skrivande liv när jag inte skriver. Sedan debuten 1997 har jag haft intensiva skrivperioder och ganska långa perioder av nästan inget skönlitterärt skrivande. Jag vill prata om hur det är att befinna sig i eller utanför ett skriftspråk och varför intensiva läsperioder nästan alltid är vägen in till ett nytt skrivande för mig. Några tips från Jamaica Kincaid och Joyce Carol Oates som hjälpt mig, vill jag också dela med mig av.

Vilken är den viktigaste erfarenhet du gjort under din författarkarriär?

– Att man aldrig på förhand kan veta hur ens texter ska tas emot, så det viktiga är att man försöker skriva det man måste och vill, att främst ha lojaliteten med den egna texten. Men också att inga texter skrivs om man inte avsätter tid och verkligen sitter ner och skriver. Viljan räcker inte, man måste göra det också.

Vad ser du själva mest fram emot på SKRIV2017?

– Att lyssna till mina kollegor och träffa alla läsande och skrivande konferensdeltagare.

Sveriges största skrivkonferensSkriv2017 äger rum 18-19 november i Göteborg

Läs mer här

Annons