Susanna Alakoski: »En av samhällets hjältar«

Alla har ett konstnärligt uttryck inom sig. Så tror jag. Så brukar jag säga. Vi dras intuitivt till något konstnärligt uttryck; bild, fotografi, musik, keramik, skulptur. Trä, järn, tråd och tyg. Vi gör det på samma sätt som vi dras till ord och berättelser, till språk. Åt vilket håll vi dras tror jag speglar vår […]