Så skriver du följebrevet

Hur undviker man att ens manus drunknar bland de andra hos förlagen? Ett sätt att få din bok att sticka ut är genom att vara nog med hur du utformar följebrevet.