Birgitta Stenberg: ”Jag lever ett dubbelliv”

”Det enda jag söker är avskildhet, en plats där jag är ensam med mig själv. När jag börjar skriva vill jag inte ha några yttre intryck. Då hämtar jag all inspiration inifrån.”

Marie Hermanson: “Jag laddar rummet”

”Jag tror på att ladda upp platser. För flera år sedan skrev jag hemma, i samma rum som jag sov. Men det var inte alls bra, sovrummet är en plats för sömn och ska bara vara det. Det är inte bra att fylla det rummet med arbete eller andra saker.”