Foto: Samuel Petersson

Från idé till färdigt manus

Proceduren kan skifta beroende på författare och beställare, men ungefär så här går det till när ett manus skapas:

1.

Idén till berättelsen formuleras i en pitch/programbeskrivning på 1–5 sidor, som beskriver själva historien och sätter fingret på vad man vill berätta. Programbeskrivningen bör bland annat redogöra för det tänkta formatet och genren, beskrivningar av karaktärerna och platsen där filmen eller serien är tänkt att utspela sig. Pitchen kan komma antingen från ett produktionsbolag, en frilansande manusförfattare eller från en privatperson.

2.

Om en beställare – till exempel en TV-kanal – visar intresse får upphovspersonen ofta i uppdrag att utveckla sin pitch. En första beställning från SVT består ofta av en enkel storyline på 1–3 sidor och ett manus på första avsnittet. Tror de fortfarande på idén, kan de beställa en utvecklad storyline på 7–10 sidor och 2–3 avsnittsmanus. Dessa steg får du som manusförfattare betalt för enligt dramatikerförbundets riktlinjer. Gillar de även detta beställer de oftast fulla dialogmanus till ett par avsnitt. Det får författaren också betalt för, men det är ingen garanti för att serien verkligen blir av.

3.

Om beställaren är fortsatt nöjd beställs ett fullständigt manus. Dags att skapa berättelsen! Om det handlar om en längre serie sätts en manusgrupp samman, med en huvudförfattare, ett antal manusförfattare och ibland en redaktör.

Artikeln publicerades i Skriva #3 2018 (12 juni 2018) och är skriven av .