Vem får debutera? del 5: Utbildning

• Formell utbildning är mindre viktig än inom ­andra konstnärliga yrken.
• Skrivutbildade författare är överrepresenterade på stora förlag.
• Vissa utbildningar anses mer prestigefyllda.

Inom till exempel konst och klassisk musik finns en etablerad utbildningsväg till yrkeslivet, som ofta börjar med en folkhögskola och sedan smalnar av med intagningsurvalet till högskolor som »Mejan«, Kungliga Konsthögskolan. Men bland de debuterande författarna i Henrik Fürsts undersökning har bara 24 procent gått en längre skrivarutbildning, och andelen har inte ökat över tid trots att antalet skrivarutbildningar ökat.

Bland de debutanter som nått kommersiella framgångar är andelen med skrivarutbildning ännu lägre – en anledning torde vara att till exempel deckarförfattare istället ofta har en utbildning och yrkesbakgrund som lärt dem att skriva lättläst och effektivt (journalister) eller gett dem speciella fackkunskaper (jurister).

Artikeln publicerades i Skriva #1 2020 (03 februari 2020) och är skriven av , .