Foto: Karl Thorson

Mårten Melin: »Det handlade om att få ett sammanhang«

»När jag började på Skrivarlinjen på Skurup hade jag faktiskt inte skrivit särskilt mycket. Mest dikter som var fyra rader långa. Det var nästan lika mycket ett sätt att komma undan ett jobb jag inte ville ha, som ett tillfälle att få ägna mig åt skrivandet. Framförallt handlade skrivarlinjen om att få ett sammanhang, ett sätt att få träffa andra som skrev och som också tyckte att det var helt okej att ägna sig åt skrivande. Det var det ena – sammanhanget – och det andra var helt enkelt tiden jag fick. Tid att skriva.

I början av utbildningen fortsatte jag att skriva mina korta dikter. Sedan kom jag på – kanske eftersom jag är intresserad av barnkultur och hade arbetat med det – att jag kunde skriva dikter för barn. Det fanns inte mycket sådant skrivet, jag hittade några gamla diktsamlingar från 1970-talet, men inte särskilt många. Så då började jag att arbeta med min barndiktsamling. Jag märkte snabbt att folk tyckte att det verkade intressant, både mina klasskamrater och gästlärarna. Under min tid på Skurup färdigställde jag en diktsamling för vuxna och en för barn.