Hjältens resa i tolv steg

I boken The Writer’s Journey bygger författaren Christopher Vogler vidare på författaren Joseph Campbells teorier om hjältens resa, och listar tolv steg som varje hjälteresa måste passera:

1. Den vanliga världen – resan börjar i hjältens vardag, ofta med att hen orättvist drabbas av en motgång och hamnar i underläge.

2. Kallet – budbäraren hör av sig, något händer, en uppmaning till hjälten att agera.

3. Vägran – hjälten vill bara fortsätta som vanligt.

4. Mötet med mentorn – hjälten skaffar insikter och nya förmågor.

5. Övergången – den första dramatiska höjdpunkten. Något inträffar som får hjälten att ändra sig och ta steget över tröskeln. Point of no return.

Annons

6. Utmaningar – vänner och fiender som hjälten möter på vägen.

7. Närmandet – under resans gång blir konfrontationen mer och mer oundviklig.

8. Prövning – den andra dramatiska höjdpunkten. Hjälten drabbar samman med skurken, sin skugga eller det som utgör hindret för att lösa krisen/konflikten.

9. Belöningen – kunskap, insikter eller artefakter som förändrar hjältens liv och/eller räddar världen.

10. Återresan – hjälten beslutar sig för att återvända, och möter nya hinder, den nyvunna kunskapen fördjupas.

11. Återuppståndelsen – hjälten som dött en symbolisk död reser sig igen, starkare, och återvänder förändrad.

12. Återkomsten – belöningen kommer till nytta, berättelsen bekräftas, hjälten återupprättas och/eller hyllas.

Läs hela Mats Söderlunds guide till hur du bygger en berättelse i Skriva# 2-2018. 

Annons

Artikeln publicerades i Skriva #2 2018 (29 mars 2018) och är skriven av .