Därför mår vi så bra av att skriva

Det finns många anledningar att skriva. Den vanligaste är förmodligen att det finns något att berätta och dela med läsaren. Men läsaren behöver inte nödvändigtvis finnas med i bilden – ibland räcker det med att låta skapandet och berättandet finnas för den skrivande människan. Det är ett sätt att lätta på trycket, ge uttryck för en känsla eller bearbeta en jobbig händelse. Och ibland är det faktiskt bara väldigt roligt att skriva, vilket är ett skäl så gott som något!

Det finns något djupt mänskligt i att ge uttryck för fantasi, känslor och tankar i ord och mängder av psykologisk forskning visar att olika typer av skrivande har välgörande effekter. Att skriva kan bland annat användas som ett verktyg för att komma över jobbiga händelser och ta sig igenom utmaningar likaväl som ett sätt att komma närmare mål, drömmar och skapa välmående.

 

James Pennebaker är psykologiprofessor vid University of Texas i Austin och har forskat på skrivandets läkande kraft i över 20 år. Den forskning han gjort visar att fokuserat skrivande, även under en kort stund per dag, kan ha mängder av positiva effekter på allt från svårt sjuka människor till collegestudenter. Hans forskning fokuserar mycket på skrivandets läkande förmåga efter traumatiska händelser.

I sin bok Expressive Writing – words that heal uppmanar han läsaren att skriva om det som håller dig vaken om nätterna. Han menar att den abstrakta upplevelsen av mentalt eller emotionellt kaos genom det läkande skrivandet förvandlas till något som lättare går att överblicka, förstå och förhålla sig till.

Men hur gör man då? Går det bra att skriva om vad som helst? Hur länge? Hur ofta?

Annons

James Pennebakers grundinstruktioner är mycket enkla. Fyra dagar i rad uppmanas du att skriva fritt i 20 minuter om något som påverkat dig starkt emotionellt. Pennebaker menar dock att vi inte bör skriva om samma händelse mer än några veckor för att undvika att fastna i självömkan eller navelskåderi. Han påpekar också vikten av att inte börja skriva allt för snart efter händelsen utan först när du har lite perspektiv på den och det inte känns för överväldigande.

Effekterna har visat sig vara många, stora och även lite otippade. Inte bara det emotionella och psykologiska välbefinnandet påverkas utan även den fysiska hälsan. Personer som skriver om sina känslor upplever bland annat en förbättrad hälsa överlag, går mer sällan till läkaren och får till och med förändringar i immunförsvaret. Även praktiskt påverkas vi – Pennebaker har exempelvis sett en förbättring i studieresultat hos studenter som skriver av sig regelbundet.

 

Ulrika Josefsson är författare och forskare med helande skrivande som expertområde. Hon har skrivit en bok om hur människor med långvarig sjukdom använder internet på nätet för att hantera sin situation och fann att för många är just möjligheterna till skrivande online ett sätt att hantera osäkerhet, stress och rädsla.

– Skrivandet är en viktig del som kan vara ett sätt att skapa mening i det som hänt och det nya liv som den kroniskt sjuke måste finna sig i, säger hon. Skrivandet kan om inte hela, läka och bota, så åtminstone vara ett sätt att komma vidare.

De flesta skrivande människor har nog upplevt lättnaden från att ha skrivit av sig om något som känts jobbigt, men det är inte bara traumatiska händelser som vi mår bra av att skriva om. Din förmåga att skriva kan gynna dig även på andra sätt och användas till att skapa positiv förändring i ditt liv. Det finns mängder av skrivövningar och goda effekter av att vara kreativ även för den som mår bra, och för den som vill må ännu bättre. Här nedan har vi samlat ytterligare sju goda skäl att skriva.


1. Du skapar en fristad

Vardagen kan vara överväldigande och krävande på många sätt, men när du skriver får du vara ifred och kan gå helt in i den värld du själv skapar. Det är bara du och texten.

Annons

– Det finns en långsamhet och en inåtrörelse i skrivandet som många värdesätter, säger Ulrika Josefsson. Du kliver in i din egen bubbla och kan fylla den med precis vad du vill.

2. Du minskar din oro

Grubblande och orostankar har en tendens att upprepa sig i det oändliga. Det kan kännas som att vi kommer närmare en lösning på våra problem genom att grubbla på dem men i själva verket är det tvärtom. Något som fungerar bättre är att skriva ner dina grubblerier. I huvudet snurrar tankarna fort men på papper ligger de still och ger dig en chans att betrakta dem utifrån, känna igen dem när de återkommer och se mönster som du tidigare missat. Sonja Lyubomirsky, som är lyckoforskare och professor vid University of California, Riverside, skriver i sin bok Lyckans verktyg att ”skriva är ett sätt att befria sig från negativa tankar – när du väl fäst dem på papper stannar de ofta där – så att du kan gå vidare.”

3. Du får lättare att sätta mål

En skrivövning som liknar Pennebakers, men egentligen är raka motsatsen, kallas ”Min bästa framtid”. Den innebär också att du dagligen skriver i 20 minuter i sträck, men istället för att skriva om något jobbigt som hänt skriver du om allt fantastiskt som du vill ska hända. Skriv så detaljerat, inlevelsefullt och utförligt som möjligt om en framtid där allt gått så bra som det någonsin kan. Övningen skapades av en professor vid University of Missouri-Columbia som heter Laura King. Hon fann att den leder till en tydligare bild av dina livsmål – och en starkare tro på att du kan nå dem, alltså mer optimism och en starkare ambition att testa. Att skriva om din bästa framtid hjälper dig att inse att det står i din makt att skapa förändring och sträva mot dina eftertraktade mål.

4. Du blir lyckligare

Skrivövningen ”Min bästa framtid” har fler fördelar än att bara ta dig närmare dina mål. Att regelbundet skriva om din bästa framtid gör dig nämligen dessutom till en lyckligare människa. Studier visar att det inte bara höjer ditt välbefinnande i stunden när du sitter och skriver, utan att effekten dessutom finns kvar flera veckor senare. Bäst lyckoeffekt får du om du tycker att skrivandet om framtiden känns intressant, utmanande och meningsfullt, och anstränger dig för att genomföra övningen ordentligt.

5. Du kan få ett rus

Begreppet flow definieras som ”ett tillstånd där du är intensivt uppslukad av och engagerad i nuet”. Du är totalt försjunken i skrivandet, maximalt koncentrerad och omedveten om både dig själv och din omgivning. Flow handlar inte om att prestera för att uppnå något i framtiden – när du är i flow skriver du för nöjet att skriva.

Flowupplevelsen är behaglig, njutbar och liknar ett naturligt rus. Detta är många skribenters heliga graal, men också något forskarna kopplar till mer välmående, effektivitet och optimal kreativ förmåga. Nyckeln ligger i att hitta inre motivation till att skriva, och bejaka din kreativa lust och skrivglädje.

6. Du får chans att sätta punkt

Ett av de effektivaste sätten att komma över en oförrätt som begåtts mot dig och tar mycket energi i form av grubblande, hämndtankar eller bitterhet är att skriva – men inte skicka – ett förlåtelsebrev. Syftet med skrivövningen är att släppa taget om ilska, bitterhet och skuldbeläggning genom att i detalj beskriva hur du blev sårad eller kränkt av det som hände. Tala om hur du önskar att den andra personen hade betett sig istället och avsluta med att tydligt visa att du förstår och förlåter personen.

7. Du får makten över din berättelse

Många som skriver skönlitterärt om sina egna erfarenheter upplever att de genom skrivandet tar makten över sin historia. Istället för att vara personen som utsätts för det som händer påtar de sig genom skrivandet rollen som den som berättar om det som hände, vilket kan kännas mycket stärkande och kraftfullt.

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #5 2015 (20 augusti 2015) och är skriven av .