Bild: Kim Svensson

Dags att söka

Vill du ge ditt skrivande en verklig chans? Oavsett om du vill studera i närheten, bo på internat eller läsa på distans så finns det gott om alternativ att söka i vår. Här får du en guide till samtliga ­längre utbildningar på landets folkhögskolor, universitet och högskolor.

UMEÅ UNIVERSITET

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande

Längd: tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng)

Ansökan: 18 april

På det här programmet kombineras litteraturvetenskapliga studier med mer praktiska inslag. Målet är att du ska utveckla din förmåga att läsa, analysera och själv arbeta med texter, såväl vetenskap­liga som litterära och journalistiska.

Under det första året läser du litteraturhistoria, från antiken till i dag, och arbetar med text­analys och såväl akademiskt som skönlitterärt skrivande. Under utbildningens andra år studerar du litteraturkritik, redaktionellt arbete och förlags­kunskap och fördjupar ditt skrivande genom ett litterärt projekt som du själv väljer. Under det sista året fördjupar du studierna i litteratur­teori och akademiskt skrivande, skriver ett examensarbete och kan – om du vill – göra praktik på till exempel ett förlag.

Vid institutionen ges också tre kurser i skapande svenska: en grundkurs och två påbyggnadskurser om 30 ­poäng vardera, samtliga på halvfart.

HOLA FOLKHÖGSKOLA

Biografiskt berättande

Längd: En termins halvfartsstudier på distans

Annons

Ansökan: 15 juni

En kurs för dig som skriver en berättelse ur verkligheten och som vill utveckla dina kunskaper i skrivandets hantverk. Ditt projekt kan vara helt självbiografiskt eller en biografi om någon annans livshistoria; litterärt gestaltat eller med det dokumentära journalist­iska berättandet. Deltagarna delas in i grupper där de läser och skriver kommentarer på övriga gruppmedlemmars texter och får samtidigt nya infallsvinklar på det egna skrivandet.

MITTUNIVERSITETET (Avdelningen för humaniora, Campus Sundsvall)

Kreativt skrivande A och Kreativt skrivande, Barn & ungdom

Längd: Ett års halvfartsstudier på distans (30 högskolepoäng)

Ansökan: 18 april

Kurserna Kreativt skrivande A och Kreativt skrivande Barn & ungdom är båda distanskurser som syftar till att utveckla ditt eget skrivande och dess estetik i förhållande till litteraturhistorien. Fokus ligger på att du skriver egna texter inom olika genrer. Det ges också en fortsättningskurs i Kreativt skrivande.

BOLLNÄS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Längd: 1–3 års heltidsstudier

Ansökan: 9 maj

Skrivarlinjen erbjuder tre olika utbildningar: Grundkurs, Fortsättningskurs-distans och Penn­spetsen-distans. I alla tre utvecklar du skrivandets hantverk samtidigt som du får hjälp att utforska din individuella stil. I grundkursen får du prova olika genrer inom prosa, poesi och dramatik. Inspirerande skrivövningar syftar till att stärka kreativiteten och tillsammans med de andra kursdeltagarna får och ger du textrespons på det ni skrivit.

BERGSLAGENS FOLKHÖGSKOLA

Skriv ditt liv

Längd: ett år (halvfart på DISTANS)

Annons

Ansökan: 20 juli

Distanskurs på halvfart för dig som vill få hjälp med att dokumentera ditt liv eller skriva dina memoarer. Fyra helgträffar per termin. Kursen ger dig verktygen för att komma vidare med dina memoarambitioner, du får konstruktiv hjälp i skrivprocessen, och någon att bolla frågor om tempus, berättarperspektiv och form med. Samtidigt får du tillfälle att skapa tillsammans med likasinnade och dela med dig av dina upplevelser till andra, som i gengäld kan berätta för dig om spännande livsöden.

UPPSALA UNIVERSITET ­(Institutionen för nordiska språk i uppsala och på Campus Gotland)

Kreativt skrivande

Längd: En termin på kvartsfart per kurs (7,5 högskolepoäng per kurs)

Ansökan: 18 april

Grundkurs och fortsättningskurs i kreativt skrivande om 7,5 högskolepoäng per kurs, som båda läses kvällstid under en termin. Kurserna vänder sig till dig som vill prova på att skriva olika sorters skönlitterära prosatexter på svenska och inga särskilda förkunskaper krävs. Bland annat skriver deltagarna kortare texter, i olika stilar, som de sedan får respons på. Kursen har getts både i Uppsla och på Gotland, se hemsida för uppdaterad information.

KARLSTADS UNIVERSITET ­(Institutionen för språk, litteratur och interkultur)

Att skriva för barn och ungdom

Längd: En termins halvfartsstudier på distans (15 högskolepoäng)

Ansökan: 18 april

Grundkurs som hjälper deltagarna att utveckla sitt skrivande inom någon av de barn- och ungdomsgenrer som finns. Kursen ger orientering i narratologi, litteraturanalys och litteraturtolkning och deltagarna får utveckla sitt skrivande genom praktiska övningar och utifrån respons från kurskamrater.

BONA FOLKHÖGSKOLA

Textlabbet

Längd: 1–2 terminer på distans

Ansökan: 15 maj

En distansutbildning för dig som vill arbeta på djupet med ett skönlitterärt skrivprojekt. Du får skrivtid med två obligatoriska träffar per termin. All handledning och respons sker via internet. Webbaserade föreläsningar och författarchattar. Allt i samarbete med aktuella författare.

JÖNKÖPINGS UNIVERSITET (Högskolan för lärande och kommunikation)

Skapande skrivande

Längd: En halv termins halvfartsstudier på distans (7,5 högskolepoäng)

Ansökan: 18 april

En kurs som syftar till att utveckla ditt gestaltande skrivande, sin stilistiska förmåga och din estetiska känsla för olika sorters litterära texter. Att ge och ta respons är någonting deltagarna arbetar aktivt med.

WIKS FOLKHÖGSKOLA

författarskolan

Längd: Ett års heltidsstudier

Ansökan: 28 april

En kurs för dig som vill utveckla ditt skönlitterära skrivande och som är öppen för att samtala om dina egna och andras texter. Tyngdpunkten ligger på det egna skrivandet och deltagarna arbetar med skrivövningar inom prosa, lyrik och dramatik. Varje vecka lämnas en text in, som sedan tas upp i textsamtal – kursens huvudsakliga arbetsform. Kreativa samarbeten sker med de andra estetiska linjerna på skolan.

BISKOPS-ARNÖ

Författarskolan

Längd: 1–2 års heltidsstudier

Ansökan: 15 april

För dig som vill satsa seriöst på ditt skrivande ger Biskop-Arnö kurser inom två områden: att skriva lyrik och prosa samt att skriva dramatik. För båda finns det en grundkurs på två terminer samt en påbyggnadsnivå på en till två terminer. Målet är att fördjupa och utveckla ditt skrivande, inte minst genom de viktiga textsamtalen,

SUNDBYBERGS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Längd: Ett års heltidsstudier

Ansökan: 20 april

En kurs där du får möjlighet att bekanta dig med och fördjupa dig inom olika skönlitterära genrer genom läsning av samtida och klassiska verk. Höstterminen utgörs av en grundkurs där du studerar poesi, novell, dramatik och roman och gör olika sorters skrivövningar. Vårterminen är en fördjupning då du skriver en diktsamling, en novellsamling, en pjäs eller en roman. Textsamtal och handledning sker kontinuerligt under hela läsåret.

SKEPPSHOLMENS FOLKHÖGSKOLA

Skriv!

Längd: ett års kvartsfarts studier på distans

Ansökan: 15 maj

Den här kursen vänder sig till dig som redan skriver skönlitterärt och som vill utveckla ditt personliga uttryck. Varje deltagare arbetar med ett eget skriv­projekt och ett av kursens viktigaste syften är att deltagaren ska kunna utveckla och arbeta vidare med detta projekt. Kursen har tre spår:

1. Det egna skrivprojektet där deltagarens texter speglas i textsamtalen.

2. Litteraturspåret, som bygger på läsning och samtal via webben kring olika typer av skönlitterära texter.

3. Skrivövningar som presenteras via webben. Tanken med utbildningen är att du som redan skriver ska få arbeta aktivt ihop med andra skrivande människor, men också att du ska bli mer medveten i ditt läsande och skrivande.

JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA

Skriv!

Längd: 1–2 terminers halvfarts­studier på distans

Ansökan: 15 april

Kurs för dig som har ett skön­­­­litterärt projekt som du vill fördjupa dig i. Kursen erbjuder dig ett inspirerande och stödjande sammanhang där du får möjlighet att presentera, diskutera och utveckla ditt projekt. Du får, bland annat genom författarcoaching, hjälp med att formulera såväl mindre delmål som övergripande slutmål med kursen och ditt projekt.

LÅNGHOLMENS FOLKHÖGSKOLA

Långholmens författarskola

Längd: en termins heltidsstudier på distans

Ansökan: 1 maj

En heltidskurs för dig som redan påbörjat ett skönlitterärt projekt och som nu vill utveckla ditt skrivande. Du förväntas arbeta självständigt med dina egna texter men också delta i diskussioner och textsamtal och ge konstruktiv respons på andras texter. Folkhögskolan ger också en distanskurs på halvtid.

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA (Institutionen för kultur och lärande)

Kreativt skrivande

Längd: en termin  heltidsstudier per kurs (30 högskolepoäng)

Ansökan: 18 april

Terminslång grundkurs i kreativt skrivande på helfart, med möjlighet att läsa en fördjupningskurs med samma längd och studietakt. Kurserna vänder sig till dig som vill utforska kreativt skrivande, praktiskt och teoretiskt. Du jobbar både med skönlitterära texter och sakprosa och korta improviserade uppgifter varvas med mer omfattande skrivövningar.

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker.

Längd: En halv termins distansstudier på halvfart (7.5 högskolepoäng)

Ansökan: 18 april

Du studerar det skönlitterära skrivandets och läsandets praktiker som behandlas utifrån ett antal olika teman. Läsning och textdiskussioner varvas med skrivövningar. Under vårterminen nästa år ges också kurserna Kreativt skrivande på engelska och Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker.

NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLA

Skrivtorget

Längd: ett års halvtidsstudier på distans

Ansökan: 15 maj

En kurs för dig som är intresserad av både skönlitterärt och journalistiskt skrivande. Själva kursen ligger på en grundläggande och förberedande nivå och deltagarna får individuell handledning, men förväntas också delta aktivt i responsgrupper och workshops.

GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Längd: ett års heltidsstudier

Ansökan: 30 april

Skrivarlinjen är för dig som vill utveckla ditt skönlitterära skrivande i olika genrer. Den viktigaste delen under kursen​ ​är​ din egen textproduktion, respons och ­textsamtal. På Gotlands folkhögskola finns även Story­utbildningen, en tvåårig utbildning i kommersiellt manus­författande. Du lär dig skriva långfilmsmanus och bygga värdefulla yrkes­relationer genom att producera en TV-serie.

NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN

Text och bild. En kreativ skrivarkurs med bildarbete.

Längd: ett års halvtidsstudier på Distans

Ansökan: 15 juni

En grundläggande skrivarkurs där du får utveckla det egna skrivandet i dialog med bildberättandet, genom att låta text och bild möta varandra. Vänder sig till dig som tillsammans med andra vill få nya perspektiv på det egna skrivandet och vässa din analys- och tolkningsförmåga.

FOLKHÖGSKOLAN I ANGERED

Konstnärligt skrivande

Längd: ett års heltidsstudier på distans

Ansökan: 15 april

Utbildningen utgörs till stor del av egen läs- och skrivtid med lärarledda textsamtal varannan vecka. Kursen ges i samverkan med Akademin Valand vid Göteborgs universitet och du kommer att få träffa gästlärare från deras utbildning Litterär gestaltning. 

GÖTEBORGS UNIVERSITET (Akademin Valand)

Litterär gestaltning

Längd: 2 års heltidsstudier (120 högskolepoäng)

Ansökan: Söks först våren 2018 (antagning sker vartannat år)

Det konstnärliga master­programmet vid Valand är en författarutbildning som vänder sig till dig som skriver skönlitteratur på svenska, norska eller danska. Studenterna följer varandra och varandras författarskap nära under utbildningen. Ibland förekommer inslag tillsammans med akademins andra utbildningar inom film, foto och konst. På Akademin Valands webbplats beskrivs hur Litterär gestaltning »handlar om skrivande och läsande konstnärliga praktiker och ett flerstämmigt, kritiskt, reflexivt samtal om och kring dessa«. Under utbildningen läggs stor vikt på att ett fördjupat samtal, sprunget ur ett aktivt skrivande, är av betydelse både före utövaren och det litterära fältet i stort.

SÖRÄNGENS FOlKHÖGSKOLA

Författarlinjen

Längd: Ett års heltidsstudier

Ansökan: 1 maj

En bred och variationsrik grundkurs där du får möta yrkesförfattare med stor erfarenhet inom sina olika uttrycksformer. I undervisningen arbetar du med en uttrycksform i taget: prosa, poesi, reportage eller drama, och du får prova på att skriva inom ett antal olika genrer. Textsamtalen är en väsentlig del av utbildningen. Sörängen har också en ettårig skrivarkurs på distans.

LINNÉUNIVERSITETET (Institutionen för film och litteratur)

Kreativt skrivande

Längd: Ett års distansstudier på halvfart (30 högskolepoäng)

Ansökan: 15 april

Linnéuniversitetet har totalt fem distanskurser i kreativt skrivande, varav detta är den inledande grundkursen. Utöver det ger universitetet kurser i att skriva dramatik, att skriva kritik och essäistik, att skriva filmmanus och att skriva fantasylitteratur.

ÖLANDS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarkursen

Längd: Ett års heltidsstudier på distans

Ansökan: 8 maj

En distanskurs som vänder sig till dig som arbetar med ett längre skrivprojekt, till exempel en novellsamling eller en roman. Samtliga kurshandledare är verksamma författare. De 16 deltagare som antas delas in i tre mindre grupper, och dit skickar man sedan regelbundet in sina texter för läsning och respons. Målet är att till slutredovisningen ha sammanställt ett färdigt manus.

GLIMÅKRA FOLKHÖGSKOLA

skrivarlinje

Längd: ett års heltidsstudier

Ansökan: 15 april

Skrivarlinjen ger en grundlig genomgång av skrivandets hantverk och vägledning till inspirationskällor inom skönlitteraturens olika genrer. Allt från prosa och poesi till journalistik och drama. På Skrivarlinjen har du såväl individuell handledning som textrespons i grupp.

ALBINS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen (tidigare på Fridhems Folkhögskola)

Längd: 1–2 års Heltidsstudier

Ansökan: 8 maj

För dig som vill prata om texter, nå ut med ditt skrivande, hitta ditt språk och uttryck. Du får hjälp och stöd av pedagoger och verksamma författare, och får tid och utrymme att verkligen testa hur stor del av ditt liv skrivandet ska ta. Utbildningsåret delas in i ett antal delar där du inledningsvis arbetar med dikt i olika former, därefter med ett kortfilmsmanus och under vårterminen ägnar du dig åt prosa, noveller och roman­skrivande.

Lunds universitet

Författarskolan

Längd: Två års heltidsstudier (120 högskolepoäng)

Ansökan: 18 april

Det som gör Författarskolan lite speciell är att själva målet med utbildningen är att skriva en färdig bok, som håller så hög kvalitet att den »blir tagen på allvar av förlagen«. Det tycks fungera – när Författarskolan räknade för ett par år sedan hade omkring 40 procent av de som läst utbildningen fått böckerna de skrev under sin studietid antagna av traditionella förlag.

Den bok studenterna ska skriva kan vara en roman, en novellsamling, en diktsamling, en essä eller en populär­vetenskaplig introduktion. Det egna skrivandet löper som en röd tråd genom hela utbildningen, men under det sista året fokuserar studenterna i högre utsträckning på att färdig­ställa den egna boken. Etablerade författare anlitas som handledare och i juni varje år arrangerar utbildningen en egen bokens dag, där ­studenterna får presentera sina verk.

MALMÖ HÖGSKOLA ­(Institutionen för språkstudier)

Creative writing

Längd: En termins halvtidsstudier (15 högskolepoäng) per kurs

Ansökan: 18 april

Grund- och fortsättningskurs i kreativt skrivande, som båda hålls på engelska. En introduktion till skapande skrivande där fokus ligger på ditt eget litterära hantverk men där du också arbetar med bland annat litterär analys och språkkunskaper.

MALMÖ FOLKHÖGSKOLA

Skrivarkurs

Längd: En termins halvfartsstudier på distans.

Ansökan: 15 maj

En kurs för dig som antingen vill komma vidare med ett eget skrivprojekt eller prova på olika sorters skrivande som dikt, berättelse, reportage eller krönika. Inom gruppen läser och kommenterar deltagarna varandras texter utifrån genre, språk, skrivteknik och ämne och flera aspekter av skrivprocessen diskuteras. Det ingår också läsning och samtal om olika slags litteratur.

ÖSTERLENS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarkurs

Längd: en termins heltidsstudier på distans

Ansökan: 15 april

En webbaserad kurs som hjälper dig att komma igång med ditt skrivande och där du får handfasta råd för att komma vidare. Kursdeltagarnas texter läses och kommenteras med utgångspunkt i olika tekniker, genrer och språkliga frågeställningar. 

SKURUPS FOLKHÖGSKOLA

Skrivarlinjen

Längd: 1–2 års heltidsstudier

Ansökan: 18 april

Anrik skrivarlinje som startades 1985. Genom att arbeta med textrespons, litterär gestaltning och poetik får du utveckla ditt eget – och dina kurskamraters skriv­ande. Det egna, fria skrivandet är centralt och den lektionsbundna verksamheten balanseras mot ett skrivande som utgår från studentens egna idéer och projekt. Under våren färdigställer klassen en antologi med texter som skrivits under året och efter releasen medverkar författarna i uppläsningar i Malmö, Lund och Skurup.