Bild: Kim Svensson

Dags att söka

Är det dags att lyfta blicken, möta andra som skriver och hitta ny näring till dina texter? Det är ansökningstider för höstens ­utbildningar och på följande sidor har vi samlat samtliga längre skrivarkurser på landets universitet, högskolor och folkhögskolor.

Luleå tekniska universitet

Kreativt Skrivande

Längd: En termins heltidsstudier på distans per kurs (30 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

Skriver du skönlitterärt men än så länge bara för byrålådan så är Kreativt skrivande en kurs för dig. Du får, med hjälp av engagerade lärare som själva är verksamma som författare eller skribenter, utveckla dina texter och ditt skrivande. Du kan också fortsätta att läsa två fördjupningskurser varav den ena fokuserar på manusutveckling och den andra på litterär gestaltning.

Umeå universitet

Programmet för litteratur­vetenskap och kreativt skrivande

Längd: Tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

Programmet passar dig som är intresserad av att läsa och analysera skönlitteratur från olika tider och samtidigt utveckla ditt eget skrivande. Du får läsa litteraturvetenskap samtidigt som du får öva på ditt kreativa skrivande. Den första kursen i programmet går också att läsa som en fristående kurs och bygga på med fortsättningskurs. Umeå universitet har också tre kurser i skapande svenska där fokus ligger på det egna skrivandet.

Annons

Örnsköldsviks folkhögskola

Biografiskt berättande

Längd: Ett års halvfartsstudier på distans per kurs

Ansökan: 15 juni

En grundkurs för dig som vill skriva en biografisk eller självbiografisk livsberättelse och utveckla dina kunskaper i hantverket. Det kan vara ett helt självbiografiskt projekt eller en biografi om någon annans livshistoria; litterärt gestaltat eller med det dokumentära journalistiska berättandet. Det finns också möjlighet att söka en fördjupningskurs där fokus ligger på en individuell utveckling i det egna skrivandet.

Mittuniversitetet

Litteraturvetenskap, Kreativt skrivande
Litteraturvetenskap, Kreativt ­skrivande, barn & ungdom

Längd: Ett års halvfartsstudier på distans per kurs (30 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

På Mittuniversitetet kan du läsa litteraturvetenskap med fokus på kreativt skrivande. Du kan också läsa kursen med inriktning mot barn och ungdom. De är båda distanskurser på ett år som har som mål att utveckla skrivandet och dess estetik i förhållande till litteraturhistorien. Tyngdpunkten ligger på egen textproduktion inom olika genrer. Du kan också läsa en fortsättningskurs i kreativt skrivande.

Bollnäs Folkhögskola

Skrivarlinjen

Längd: 1 års heltidsstudier på distans

Ansökan: 9 maj

På Bollnäs folkhögskola kan du söka till både Skrivarlinjen – distans, som är en grundkurs och Pennspetsen – distans, som är en fördjupningskurs. Skrivarlinjen kan du söka oavsett om du har ett projekt eller om du precis vill börja skriva. Fysiska träffar hålls varannan vecka där du kan ge och få respons på texter som du skrivit. Pennspetsen är en kurs på ett års heltidsstudier som du kan söka om du har ett påbörjat projekt som du vill färdigställa.

Annons

Högskolan i Dalarna

Kandidatprogrammet i manus, film och TV

Längd: Tre års heltids-studier (180 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

En utbildning för dig som vill utveckla dina berättelser mot film- och TV-formatet. Här tillgodogör du dig olika slags kunskaper som tillsammans bygger en utgångspunkt för att skriva intressanta och rikt fasetterade manus: dramaturgi, världsbygge, karaktärer, dialog och olika genrer.

Bergslagens folkhögskola

Skriv ditt liv

Längd: Ett års halvfartsstudier på distans

Ansökan: 6 juli

En kurs för dig som redan har ett påbörjat självbiografiskt manus. Ditt manus är ditt antagningsprov. Du får hjälp med att komma vidare med ditt skrivande och någon som konstruktivt ger dig respons på ditt manus. Men du får också dela med dig av dina berättelser och lyssna på andras. Kursen är på distans förutom de fyra helgträffar som äger rum varje termin.

Färnebo folkhögskola

Romanskrivarlinjen

Längd: Minst en termins halvfartsstudier på distans

Ansökan: 15 maj

Kursen är uppdelad i två huvudlinjer: en teoretisk och en praktisk del. Teoridelen består av föreläsningar och textdiskussioner, praktikdelen av övningar och eget skrivande. Utbildningen är på distans men med tre endagsträffar under terminens gång. Efter den första terminen finns möjlighet att läsa fler terminer och då väljs deltagarna ut i mån av plats och beroende på hur långt man kommit i sitt projekt.

Geijerskolan

Litteratur- och skrivarlinjen

Längd: 1–2 år på halvfart

Ansökan: 15 maj

För dig som vill utveckla ditt skrivande och möta spännande författare. På skrivarkursen övas det bland annat på att skriva dikter, kortprosa, noveller, dramatik, krönikor och essäer. Du får också lära dig att skriva klassisk vers och modernistisk dikt. Genom att experimentera får du hjälp att hitta din egen grej. Du kan välja att läsa halvtid och då bara litteratur- och skrivarlinjen, eller så väljer du att läsa den på heltid tillsammans med allmän kurs där du kan läsa upp dina gymnasie­betyg.

Karlstads universitet

Att skriva för barn och ungdom

Längd: 1–2 terminers halvfartsstudier (15 högskolepoäng per kurs)

Ansökan: 16 april

Om din ambition är att skriva en barn- eller ungdomsbok finns det två kurser att läsa på Karlstads universitet, ett halv- eller helår på halvfart. Litterära skrivlaborationer genomförs med utgångspunkt i barn- och ungdomslitteratur, från komposition, perspektiv och stil till ordval och språkbehandling.

Bona folkhögskola

Textlabbet

Längd: 1–2 terminer heltidsstudier på distans

Ansökan: 15 maj

Under en eller två terminer får du på textlabbet lägga all din energi på att skriva, med hjälp av lärare och respons från kurs­kamrater. Det är två obligatoriska tvådagarsträffar varje termin, resten av undervisningen sker via internet, med webbaserade föreläsningar och författarchattar.

Högskolan i Skövde

Dataspelsutveckling – Game Writing

Längd: Tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng)

Ansökan: 15 juni

Här är utbildningen för dig som vill skriva för dataspel. Under första året får du en grundläggande utbildning i dramaturgi och kreativt skrivande. Under de två följande åren studerar du bland annat spelutveckling och filmhistoria. Du får djupare kunskap i interaktivt berättande, inte minst genom en kurs i experimentellt spelberättande.

Wiks folkhögskola

Skrivarlinje

Längd: Ett års heltidsstudier

Ansökan: 30 april

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt skönlitterära skrivande. Du måste vara öppen för att samtala om ditt eget och de andra kursdeltagarnas skrivande, och tycka om att läsa. Tyngdpunkten ligger på det egna skrivandet. Deltagarna arbetar med skriv­övningar inom de tre genrerna prosa, lyrik och dramatik.

Biskops Arnö

Författarskolan: Att skriva skönlitteratur

Längd: 1–2 års heltidsstudier

Ansökan: 3 april

Biskops Arnö är antagligen Sveriges mest välkända skrivar­skola och ger kurser inom två områden: att skriva lyrik och prosa samt att skriva dramatik. Här får du hjälp av verksamma författare som både är lärare och handledare. Det finns en grund­kurs och en påbyggnadskurs som är på ett år vardera. Påbyggnadskursen är för dig med ett pågående manus. Stort fokus läggs på textsamtal och kursens mål är att fördjupa ditt skrivande genom att läsa och diskutera både dina egna och andras texter.

Sundbybergs folkhögskola

Skrivarlinjen

Längd: Ett års heltidsstudier

Ansökan: 20 april

Skrivarlinjen är en heltidskurs där du under läsåret får möjlighet att fördjupa dig i olika skönlitterära genrer via läsning av samtida såväl som klassiska verk. Höstterminen är en grundkurs där du studerar poesi, novell, dramatik och roman. Vårterminen är en fördjupning då du skriver en diktsamling, en novellsamling, en pjäs eller en roman. Vill du komma vidare och ge dig själv mer tid till att skriva kan du söka »Ett skrivande rum« som är en terminskurs på distans och halvfart. Sista ansökningsdag är 18 maj. Du kan också läsa ett projektår för dig som har ett pågående projekt där sista ansökningsdag är den 20 april.

Skeppsholmens folkhögskola

Skriv!

Längd: Ett års kvartsfartsstudier på distans

Ansökan: 15 maj

Kursen fokuserar på att utveckla det personliga uttrycket i skönlitterär text och har tre spår: det egna skrivprojektet, läsning av olika typer av skönlitteratur samt skrivövningar som presenteras via webben. Textsamtalen är en viktig del av kursen. Syftet är att du som redan skriver ska få arbeta aktivt ihop med andra skrivande människor och bli mer medveten i ditt skrivande och läsande av skönlitterära texter.

Jakobsbergs folkhögskola

Skriv! – Poesi, prosa, dramatik

Längd: Ett års heltidsstudier

Ansökan: 15 april

Kursen ger en bred översikt i litterär gestaltning. Genom skrivövningar, uppläsningar, textsamtal och läsning av, samt diskussioner om, skönlitterära verk fördjupas deltagarnas förmåga till eget uttryck. På Jakobsbergs folkhögskola kan du också söka till en av de två projektkurserna som fokuserar på antingen skön­litteratur eller facklitteratur.
Dessa ges på distans och omfattar en termins halvfartsstudier vardera.

Långholmens folkhögskola

Långholmens författarskola

Längd: 1–2 terminers halv- eller heltidsstudier på distans

Ansökan: 1 maj

En kurs för dig som redan har ett påbörjat skönlitterärt projekt, som nu vill utveckla ditt skrivande och som är intresserad av både de estetiska och politiska dimensionerna av skrivandet. Du förväntas arbeta självständigt med dina texter, men också delta aktivt i diskussioner och textsamtal samt ge konstruktiv respons på övriga deltagares texter. Kursen går även att läsa på halvfart.

Stockholms konstnärliga högskola

Filmmanus – kandidat

Längd: Tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som filmmanus­författare och för dig som vill skaffa dig grundläggande kunskaper i filmskapande med huvudfokus på manusskrivande. Du får lära dig att utveckla din förmåga att finna en berättelse, gestalta den och genom den möta publiken. Du tränar din fantasi och din förmåga att diskutera idéer.

Södertörns högskola

Kreativt skrivande
Litteraturvetenskap med skapande svenska

Längd: En termins heltidsstudier per kurs (30 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

Kreativt skrivande vänder sig till dig som vill utforska kreativt skrivande, praktiskt och teoretiskt. Du får arbeta både med skönlitterära texter och med sakprosa. Under kursen introduceras teorier om skrivande och kreativitet. I litteraturvetenskap med skapande svenska får du studera texter utifrån deras egenart och innehåll, i relation till den tid då de skrevs. Du får närma dig texterna utifrån perspektiv som genus, klass och etnicitet. Vid sidan av de teoretiska och historiska momenten ägnar du dig åt eget skönlitterärt skrivande i mindre skala, där uppgifterna anknyter till litteraturen. Det finns möjlighet att läsa fördjupningskurser i båda ämnena.

Nyköpings folkhögskola

Skrivtorget

Längd: En termins halvfartsstudier på distans

Ansökan: 31 maj

En grundläggande och förberedande kurs som riktar sig till dig som är intresserad av både skönlitterärt och journalistiskt skrivande. Fyra träffar hålls under terminen och ditt aktiva deltagande i gruppen är viktigt, men du får också individuell handledning. Det är en kreativ och skapande kurs där deltagarna både hjälper och inspirerar varandra. Inspiration kommer också från work­shops och besök av etablerade författare och skribenter.

Marieborgs folkhögskola

Skriv din livsberättelse

Längd: Ett års halvfartsstudier på distans

Ansökan: 1 juni

En kurs för dig som med utgångspunkt i ditt eget liv vill utveckla ditt skrivande, möta andra som skriver och växa som kulturbärare och människa. Deltagarna arbetar mycket med kreativt skrivande utifrån olika teman, berättarperspektiv och tempus. Skönlitterär prosa står i fokus men du får även prova att skriva lyrik och dokumentärt.

Gotlands folkhögskola

Skrivarlinjen

Längd: Ett års heltidsstudier

Ansökan: 31 april

En utbildning i skönlitterärt skrivande för dig som vill ta skrivandet på allvar och är beredd att ta eget ansvar. Utbildningen är uppdelad i ett antal delkurser där du får testa att skriva i olika genrer. Textproduktion och respons är den del av utbildningen som är viktigast, men även läsandet får ta stor plats. På Gotlands folkhögskola finns även Story-utbildningen, en grundläggande yrkesutbildning i kommersiellt manusförfattande på 1–2 års heltidsstudier.

Nordiska folkhögskolan

Text & bild

Längd: En termins heltidsstudier

Ansökan: 15 maj

Unikt för kursen Text & Bild är att du får utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande genom att låta text och bild få möta varandra. Kursen är en grundläggande skrivarkurs som rymmer ett brett fält inom text och bild, med betoning på det skrivna ordet; både som konstnärligt uttryck och som ett verktyg för personlig utveckling.

Folkhögskolan i Angered

Angereds författarskola

Längd: Ett års heltidsstudier på distans

Ansökan: 15 maj

Kursen är för dig som vill skriva och utveckla ditt skrivande tillsammans med andra. Den grundas i textsamtal där du både ger och får respons på det du skrivit. Obligatoriska schemalagda träffar varannan vecka, men kursen är på heltid och en stor del handlar om att skriva och läsa själv.

Göteborgs universitet

Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning
Konstnärligt masterprogram i ­litterär gestaltning

Längd: 3–5 års heltidsstudier (180 och 120 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

Med den grundläggande utbildningen och en fördjupande fortsättning kan du nu läsa litterär gestaltning i upp till fem år på Göteborgs Universitet. Det nystartade kandidatprogrammet på tre år är för dig som vill få en bredare syn på olika genrer och litteraturen i världen. Du får lära dig att arbeta med litteratur både praktiskt och teoretiskt. Masterprogrammet är en klassisk författarutbildning på två år och den passar dig som skriver skönlitteratur på svenska, norska eller danska. Här följer deltagarna varandras författarskap på nära håll. Det egna skönlitterära arbetet står dock alltid i centrum.

Sörängens folkhögskola

Författarlinjen

Längd: Ett års heltidsstudier

Ansökan: 1 maj

Författarlinjen är en bred och variationsrik grundkurs där du får möta yrkesförfattare med stor erfarenhet av sina olika uttrycksformer. Du får prova på att skriva roman, novell, deckare, kåseri, poesi, prosalyrik, barnbok, reportage samt dramatik för scen och andra medier. En väsentlig del av utbildningen består av text­samtal där dina texter diskuteras med kurskamraterna och läraren. Du kan också söka till Skrivarlinjen på distans, som är en ettårig utbildning där fokus ligger på ditt projekt och där du får utveckla ditt skrivande och stärka ditt personliga uttryck. Sista ansökningsdag för den är 15 april.

Löftadalens folkhögskola

Författarlinjen
Författarlinjen – ­inriktning bilderbok

Längd: Ett års heltids­studier per kurs

Ansökan: 1 maj

En kurs för dig som vill skriva en bok, men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga för att göra det. Stort fokus ligger på att forma det egna berättarspråket. Genom skrivövningar får du hjälp med att definiera vad som syns i din text och arbetar därifrån med att utveckla och förbättra ditt särskilda uttryck. Du kan också välja att läsa Författarlinjen med inriktning på bilderbok, en ettårig distansutbildning som syftar till att du ska hitta dina egna berättelser att producera i text och bild. Målet med kursen är en färdig bilderbok.

Linnéuniversitetet

Kreativt skrivande

Längd: Ett års halvfartsstudier på distans per kurs (30 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

På Linnéuniversitetet kan du läsa fem kurser i kreativt skrivande, upp till masternivå, där eleverna får utveckla sina färdigheter i flera olika genrer. Men här finns också mer specialiserade kurser med inriktning barnlitteratur, dramatik, fantasy, kritik och essäistik samt filmmanus. Alla kurserna ges på distans och halvfart.

Ölands folkhögskola

Skrivarskolan

Längd: 1–2 års heltidsstudier på distans

Ansökan: 7 maj

Skrivarskolan är en heltidskurs för dig som vill använda det skrivna ordet i litterär form. Som deltagare har du friheten att bestämma var och när du skriver och du får under kursens gång hjälp av lärarna, som alla är yrkesverksamma författare. Du arbetar självständigt med ett eget manus och deltar i ett webbaserat grupprum där du får enskild handledning via telefon med en författare vid varje textinlämning.

Glimåkra folkhögskola

Skrivarlinje

Längd: Ett års hel- eller halvtidstidsstudier

Ansökan: 18 april

För dig som vill utveckla ditt skrivande och din kreativa kraft. Genom övningar får du bredda dina färdigheter som skribent och genom dramaimprovisationer livar du upp fantasin och skapar­förmågan. Utbildningen ger dig möjlighet att iscensätta och framföra texter för publik. Skrivarlinjen går också att läsa på halvfart.

Albins folkhögskola

Skrivarlinjen

Längd: 1–2 års heltidsstudier och tredje året halvtid

Ansökan: 8 maj

För dig som vill prata om texter, hitta ditt språk och utryck och ta reda på hur stor del av ditt liv som skrivandet ska ta. Du får hjälp av pedagoger och verksamma författare och har möjlighet att läsa upp till tre år, varav det första och andra är heltidsstudier, och det tredje är på halvfart. Första året är uppdelat i olika delar så att du får prova att skriva i flera olika genrer.

Lunds universitet

Författarskolan

Längd: Två års heltidsstudier (120 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

Målet med denna utbildning är att du ska skriva ett färdigt verk som håller så hög kvalitet att det »blir taget på allvar av förlagen«. Det egna skrivandet går som en röd tråd genom hela utbildningen, men under sista året ligger större fokus på det egna projektet. Etablerade författare anlitas som handledare och skrivandet varvas med övningar, textsamtal, kunskapskurser, workshops, författarträffar och studiebesök.

Malmö universitet

Creative Writing

Längd: En termins halvfartsstudier på distans per kurs (15 högskolepoäng)

Ansökan: 16 april

Om du är bra på engelska passar de här kurserna dig. Det finns en grundkurs och en fortsättningskurs i kreativt skrivande som båda hålls på engelska. Grundkursen är en introduktion till skapande skrivande där fokus ligger på det egna litterära hantverket men där du också får arbeta med bland annat litterär analys och språkkunskaper.

Malmö folkhögskola

Skrivarkurs

Längd: Ett års halvfartsstudier på distans

Ansökan: 15 maj

Detta är utbildningen för dig som vill komma vidare med ett eget skrivprojekt eller prova på olika sorters skrivande i flera genrer. Du får genom skrivuppgifter och samtal med övriga deltagare undersöka de möjligheter som finns med olika litterära grundelement och genrer. Kursen är nätbaserad.

Österlens folkhögskola

Skrivarkurs

Längd: 1–3 terminers heltidsstudier på distans

Ansökan: 15 april

En webbaserad kurs där ni bland annat tränar på miljö­beskrivning, dramaturgi, hur man gestaltar karaktärer eller återger en trovärdig dialog. Målsättningen är att du utvecklar ditt litterära medvetande och på så vis blir säkrare som skribent. Arbetet bygger till stor del på självständighet och disciplin. Du har också möjlighet att söka en påbyggnadskurs där du arbetar med ett större skrivprojekt tillsammans med en skrivarkollega.

Skurups folkhögskola

Skrivarlinjen

Längd: 1–2 års heltidsstudier

Ansökan: 16 april

Genom att arbeta med textrespons, litterär gestaltning och poetik får du på den här utbildningen utveckla ditt eget – och dina kurskamraters – skrivande. Syftet är att fördjupa ditt förhållningssätt till skönlitteraturen och till det egna skrivandet. Pedagogiken är i huvudsak processbaserad, med fokus på texten, språket och skrivprocessen. Under våren färdigställer klassen en antologi med texter som skrivits under året och efter releasen medverkar författarna i uppläsningar i Malmö, Lund och Skurup.