Foto: Sara Mac Key

Bilderboksmanus – vad vill förlagen ha?

»Skicka inga egna illustrationer« brukar vara ett råd till dig som ska skicka in ett bilderboksmanus, men det är en sanning med modifikation. Så här kan man sammanfatta det:

Om du som författare eller illustratör har en tydlig och bestämd idé om hur bilderna ska se ut eller om vem som ska illustrera, är det bra om du meddelar det och helst skickar med prov på illustrationer. Då är det enklare för förlaget att bedöma manuset i sin helhet.

Om du inte har en bestämd uppfattning om bilderna, utan bara har skrivit en text, är det bättre att bara skicka texten. Du behöver inte rita enkla bilder för att förläggaren ska förstå hur bilderboken fungerar. Om du har tänkt att vissa saker ska visas i bild, inte i text, kan du förklara det, till exempel genom att skriva »detta händer i bild« under texten till respektive uppslag. Detta för att förtydliga när bilden berättar något som inte uttalat står i texten, men som är viktigt för att den grundläggande handlingen ska bli begriplig.

Så här säger Erik Titusson, förlagschef på Lilla Piratförlaget och den som gav ut Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner: »Bilderböcker börjar inte alltid med text. Om du främst är illustratör kan du med fördel skicka in en storyboard där du visuellt visar hur du tänker dig bilderbokens uppbyggnad. Då kommer alltså texten i andra hand.«

Annons