Yttre och inre rörelser

Poetiska bilder är komplexa och skapar rörelse, läsaren vandrar i sina egna referenser, associerar fritt. Hur håller du ihop dikten och budskapet med hjälp av bilderna?

En dikt av Martin Sandh:

jag konstruerar en räls utan slut

byggd av inälvorna från en formlös meteorit

Artikeln publicerades i Skriva #5 2018 (22 november 2018) och är skriven av .