Vad är en diktsamling?

Hur lång måste en diktsamling vara, hur många dikter, måste alla dikter handla om samma sak, måste dikterna ha titlar? Det finns så många frågor om hur och vad. Men det finns inga mått, inga regler, inga begränsningar.

Det är dikten som bestämmer vad dikten är. Språket, poesin, temat, du – som bestämmer hur just den här boken ska se ut. Hur många sidor, hur breda sidor, hur långa rader. Återigen handlar det mycket om att träna upp sin lyhördhet. Att läsa och pröva dikt­erna i många variationer. Gå runt och tugga på dem. Vad smakar det som? Formen och innehållet hänger ihop också i den här aspekten. Att skriva en diktsamling på 1 024 sidor, som Johan Jönssons dit. dit. Hään., är ett risktagande. Men när temat, motiv­skiktet, det man vill uttrycka, kräver det, så får man så lov att skriva 1 024 sidor. När det visar sig att ligg­ande A3 är det format som gör dina dikter mest rättvisa kan det vara värt att kämpa för, må det bära eller brista.

Se alltså även formatet på din diktsamling som en kreativ utmaning. Hur lång, tjock, bred, hög ska den vara? Det är bara du som vet hur lång eller kort din diktsamling måste bli. Det hindrar inte att du bollar tankar med någon: en förläggare, redaktör eller grafisk formgivare.

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #7 2017 (30 november 2018) och är skriven av .