Så skriver du en tidlös dikt i samtiden

Ekopoesi kallas en gren av lyriken som grönskar just nu. Vad är ekopoesi och hur förankrar man sin poesi i samtiden?

När vi skriver poesi närmar vi oss världen på ett utstuderat subjektivt vis. Det är vår egen upplevelse som gestaltas. När vi samlar intryck tolkar och sorterar vi dem samtidigt utifrån våra egna levda liv. Hur vi sedan formulerar dem och ställer upp dem på papper avgör om det vi skriver kommer att betraktas som poesi.

Ekopoesi är ett relativt nytt begrepp, även om mycket som skrivits tidigare också skulle kunna kallas för just det. Olika definitioner talar om en poesi som tar sig an vårt förhållande till vår tids miljöfrågor. En poesi som inte i första hand närmar sig naturen ur ett mänskligt perspektiv utan inifrån naturen själv. Vi talar också om en poesi som förhåller sig på ett särskilt ansvarsfullt vis till sin omvärld. En poesi som vill engagera och därför i någon mening blir politisk.

Dan Andersson var en av de som tidigt skrev naturlyrik där naturen inte bara är en spegel för poetens själ utan sig själv nog, och där människan endast är en betraktare eller till och med inkräktare. Ur dikten »Vårkänning« i Kolvaktarens visor från 1915:

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #1 2017 (20 december 2016) och är skriven av .