Prova på politisk poesi

Det är varken lättare eller svårare att skriva politisk poesi än att skriva naturlyrik. Men när vi säger att en dikt är politisk, eller att vi vill skriva politisk dikt, menar vi nog först och främst poesi med en ambition att gripa in i samhällsskeendet, poesi som förhåller sig aktivt till politiska värderingar, fördelningen av resurser i samhället.

På det sättet är dåvarande finansminister Kjell Olof Feldts dikt från 1983 en av de mest politiska dikter som skrivits i Sverige de senaste femtio åren eller så. Dess inledande rader:

Löntagarfonder är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #6 2016 (20 oktober 2016) och är skriven av .