Jobba med rytmen

Katarina Isaksson har skickat in en bildrik dikt som rör sig runt smärtan av en förlorad kärlek. Med några små ändringar kan den fördjupas ytterligare.

Begravning

Bygg en träkista till vår kärlek

Fyll den med döda duvor

Artikeln publicerades i Skriva #1 2018 (08 februari 2018) och är skriven av .