Fundera ett steg längre

Ethel Pettersson har skrivit en dikt som är verksam i alla sina delar. Särskilt väl lyckas hon med att låta språket, rörelsen och bilderna förstärka varandra.

Ur jord, av Ethel Pettersson:

Upp ur kalla jorden

i övermodigt trots sig bryter

Artikeln publicerades i Skriva #3 2018 (12 juni 2018) och är skriven av .