Diktens principer

Har du följt poesiskolan vet du att poesi är ett hantverk precis som vilket skrivande som helst. Det handlar om teknik och övning, och att hitta en metod som fungerar. Här sammanfattar vi det vi hittills gått igenom, och ger dig sex konkreta steg till bättre dikter.

Det finns sex betydelsebärande element eller skikt i de flesta dikter. De kan framträda olika starkt. Den balans du skapar gör dig som poet och varje enskild dikt unik. Olika teman kräver sin egen tyngdpunkt i det poetiska uttrycket. De här skikten kan du gå igenom ett efter ett för att metodiskt undersöka om din dikt kan bli bättre.

1. Hitta din tonart

Tomas Tranströmer har från början en omisskännlig röst i sin poesi. Säkerligen har han förvärvat den. När man tittar närmare på en dikt som Stenarna, förstår man att det måste ligga en hel del arbete bakom:

Artikeln publicerades ursprungligen i Skriva #2 2016 (02 februari 2016) och är skriven av .